Impressie van de windmolens op hun beoogde plek in Langeveen.
Impressie van de windmolens op hun beoogde plek in Langeveen.

Informatieavond over nieuwe windmolenpark in Langeveen

Algemeen

Oude Nijeweeme BV uit Langeveen en duurzaam energiebedrijf Pure Energie uit Enschede hebben een initiatief voor twee moderne windmolens nabij Langeveen: De windmolens zouden in deze plannen ten noordoosten van Langeveen komen te staan, tussen de Witteweg/Hardenbergerweg en de grens met Duitsland. Het gaat vooralsnog om prille plannen, zo benadrukken de ondernemers: eerst willen zij in gesprek met de omgeving.

LANGEVEEN - Om inwoners de gelegenheid te geven hun mening te delen zal er op dinsdag 24 mei een informatieavond gehouden worden. Deze start dan om 19.30 uur in café-restaurant Waaijer aan de Hardenbergerweg 275.

De bedrijven spreken zelf van moderne windmolens, met een ashoogte van circa 160 meter en een rotordiameter van eveneens zo’n 160 meter. Belangrijk om te benadrukken is dat de ashoogte dus niet de maximale hoogte is van de molen - je moet hier dus ook nog de ruwweg 80 meter van het blad bij optellen. De tiphoogte komt daarmee op zo’n 240 meter hoogte. Er moet nog onderzocht worden wat de exacte afmetingen gaan worden, maar een grotere molen is uiteraard een stuk efficiënter. Wanneer de wieken twee keer zo lang worden, levert een windmolen vier keer zoveel energie op zo benadrukt men. De beide molens zouden dan samen zo’n 40 miljoen kilowattuur op jaarbasis opleveren. Dit komt overeen met ongeveer de helft van het het totale energieverbruik in de hele gemeente Tubbergen.

Het idee voor Windpark Langeveen verkeert in een pril stadium. Om het windpark te kunnen realiseren, is er een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, is een gedetailleerd plan nodig. In dat plan staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan aan regelgeving - onder andere voor geluid, slagschaduw en natuur. Graag betrekken de initiatiefnemers omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die worden gedaan voor het plan geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen de initiatiefnemers graag wat aandachtpunten zijn vanuit de omgeving. Er kan dan worden onderzocht of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden.

Afbeelding
EHBO Rossum eert jubilarissen 11 uur geleden
Afbeelding
Uitgifte bedrijfskavels op industrieterrein De Mors 11 uur geleden
Afbeelding
Twente in mediterrane sferen op het Stiftfestival in augustus 11 uur geleden
Afbeelding
Maak figuren van klei en leer er alles over bij Watermolen Frans 12 uur geleden
Afbeelding
Feestelijke opening van De Inloop in MFA Terra Nova 12 uur geleden
Afbeelding
Bruggenbouwer lokale cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Bezoek het Huis Singraven op de Dag van het Kasteel 26 mei, 15:16
Afbeelding
Gemeenten waarschuwen weer voor acquisitiefraude 26 mei, 14:15