Foto: Shutterstock

Noordoost-Twente wil minder windmolens

TWENTE - De Noordoost-Twentse gemeenten hebben het aantal geplande windmolens gehalveerd ten opzichte van de eerdere plannen. Waar men als onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) nog 18 windmolens plande, zijn dit er nu nog 9.

Ter achtergrond, de Twentse gemeenten werken samen aan het opwekken van duurzame energie. Iedere gemeente moet iets doen om deze ambitie te halen; dit kan zonnestroom zijn, maar ook windmolens of andere energiebronnen. De gemeenten deden daarom een ‘bod’ over hoe zij dit in willen vullen in 2030. Daarna volgt nog een ronde voor 2050.

Verlaging
De gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen deden eerst een gezamenlijk bod van 335 GWh aan duurzame stroom. Dit zou dan bereikt moeten worden met 18 windturbines, 63 hectare zonnepanelen op daken en 100 hectare zonnevelden. Dit is nu verlaagd naar 225 GWH. De hoeveelheid geplande zonnepanelen en zonnevelden blijven ongewijzigd, maar de hoeveelheid windturbines gaat dus naar 9 stuks.

Aanleiding
De verlaging van het bod komt door diverse oorzaken; zo werd bij de berekening ‘een verkeerd percentage gehanteerd’, maar de voornaamste reden zal het afbrokkelende draagvlak zijn geweest. De plannen om zoveel windmolens te plaatsen in het mooie Twentse landschap riepen grote weerstand op; diverse actiegroepen werden opgezet om dit te voorkomen. De wethouders duurzaam van de gemeenten hebben geluisterd naar deze signalen en zijn opnieuw gaan rekenen. Daarna hebben zij met de 4 colleges gezamenlijk besloten het bod bij te stellen. De komende maanden gaat dit bod mee in de besluitvorming over een totaal RES-bod voor Twente; op 1 juli moet dit proces afgerond zijn. Men benadrukt wel dat dit bod niet een definitieve garantie is van de hoeveelheid windmolens; dit kan uiteindelijk minder maar ook nog meer worden, afhankelijk van technologische ontwikkelingen en verschuivend draagvlak. De verlaging van het bod heeft verder geen impact op de biedingen van andere gemeenten, mits de totale ambitie voor duurzame energie in 2030 gehaald kan worden.

Meer berichten