<p>Het Waterschap Vechtstromen probeert water vast te houden. Het is aan ons om er zuinig mee om te gaan.</p>

Het Waterschap Vechtstromen probeert water vast te houden. Het is aan ons om er zuinig mee om te gaan.

(Foto: Shutterstock)

Zomer 2022: weer een droogterecord?

Voor weerkundigen is de zomer weer begonnen. Hoe deze zomer precies gaat verlopen is uiteraard voor iedereen een gok. Toch anticipeert onder meer het Waterschap Vechtstromen al op weer een droge, dorre zomer: zij houden weer actief water vast om straks problemen te voorkomen wanneer een hittegolf doorzet.

TWENTE - De afgelopen weken wisselden periodes van droogte en regen elkaar af. Als gevolg staat het waterpeil van het grond- en oppervlaktewater nu nog rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. De verwachting voor de komende twee weken is niet of relatief weinig regen, waardoor het Waterschap vreest dat het neerslagtekort toe zal nemen. Afgelopen weekend maakte Vechtstromen al even de balans op. Toen stond het neerslagtekort op het weerstation Twenthe al op 75 mm. Dit was nog wat onder het landelijk gemiddelde van 107 mm. Het neerslagtekort of -overschot berekent men door de hoeveelheid gemiddelde regen in een periode te vergelijken met de daadwerkelijk gevallen hoeveelheid. Oftewel, in relatief droge jaren zoals de afgelopen jaren spreek je al snel van een tekort.

Voor Twente met de hooggelegen zandgronden is een neerslagtekort nog problematischer dan voor andere delen van het land. We zijn hier immers sterk afhankelijk van regenwater voor het aanvullen van het grondwaterpeil; aanvoer via rivieren is er niet echt. Het Waterschap Vechtstromen heeft daarom ook maar beperkte middelen beschikbaar om dit te beïnvloeden. Zo staan momenteel de stuwen in de wateraanvoer en afvoergebieden op zomerpeil: ze staan hoog zodat er zo lang mogelijk water in het gebied blijft. Dit is echter niet zonder nadelen. Doordat het water stilstaat of amper stroomt ontstaat al snel blauwalg, waardoor de kwaliteit van het jaar achteruit gaat. Zo werd de afgelopen tijd al op diverse plekken in het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen blauwalg aangetroffen. Men roept dan ook op om alert te zijn: laat huisdieren niet het water in gaan en zwem zelf alleen in gecontroleerd zwemwater. De kwaliteit daarvan is te controleren via www.zwemwater.nl

De nadruk ligt verder ook op het beperken van ons watergebruik. Zo worden boeren via de beregeningsregels al beperkt in hoeveel water zij kunnen gebruiken. Ook de particulier kan hierbij helpen. Gebruik bijvoorbeeld water uit een regenton voor het sproeien van planten en zet liever geen badjes op wanneer het écht droog en snikheet is.

Meer berichten