<p>De Dinkel door het Lutterzand: te veel &eacute;n te weinig water kunnen voor uitdagingen zorgen.</p>

De Dinkel door het Lutterzand: te veel én te weinig water kunnen voor uitdagingen zorgen.

(Foto: Shutterstock)

Waterschap is alert op problemen in de regio

LOSSER - Het Waterschap Vechtstromen blijft momenteel alert op eventuele wateroverlast en/of droogte. Zij houden de situatie goed in de gaten deze zomer om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Deze zomer lijkt vooralsnog relatief gunstig te verlopen voor de agrariërs in de regio. Een relatief natte winter en voorjaar met ook nu nog regelmatig buien hebben ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil in Twente op of net boven het gemiddelde zit voor deze tijd van het jaar. De afgelopen zomers waren erg droog, wat onder meer zorgde voor beregeningsverboden. Om dit te voorkomen probeert het Waterschap nu met stuwen water vast te houden, zonder dat dit weer voor problemen gaat zorgen. Zo moet er de hele zomer lang voldoende water beschikbaar blijven voor iedereen. Het grote probleem is dat Twente relatief hoog ligt, waardoor we puur afhankelijk zijn van regenval voor onze watervoorziening. In periodes met te weinig regen gaan we ook sneller door onze drinkwatervoorraad heen, wat weer extra druk geeft op de waterwinning.

Meer berichten