CDA: waarom gebruiken we geld voor handhavingstaken niet?

DINKELLAND - De coronacrisis stelt veel overheden voor grote uitdagingen, zowel op landelijk als lokaal niveau. Als gevolg van de diverse van bovenaf afgekondigde maatregelen, moeten gemeenten ook op meer zaken toezicht houden. Hoewel er extra geld beschikbaar is gesteld vanuit het Rijk, blijken gemeenten in de regio hier maar amper gebruik van te maken.

Het Rijk stelde eerder al extra geld beschikbaar voor gemeenten om de meerkosten van handhaving in crisistijd te ondersteunen. Lang niet elke gemeente maakt hier echter gebruik van. In totaal is er voor Twente en de Achterhoek 2,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten die wél gebruik maken van de regeling zijn onder meer Enschede, Almelo, Rijssen-Holten, Borne, Losser en Haaksbergen. Dinkelland en Tubbergen doen dit echter nog niet. Andere gemeenten die besloten om dit niet te doen noemen uiteenlopende redenen. Zo denkt Oldenzaal dit redelijk op te kunnen vangen binnen de bestaande capaciteit. Andere gemeenten zoals Hengelo hikken aan tegen het feit dat de subsidie maar een déél van de kosten dekt, en de gemeente dus alsnog zelf meer moet investeren in deze taakstelling. Het is dus wel een regeling met wat haken en ogen.

Grotere druk
Door de coronacrisis zijn er nieuwe zaken bijgekomen waarop handhaving wenselijk is, zoals de naleving van de 1,5 meter regel in de openbare ruimte en naleving van de regels bij winkels, horeca en op terrassen. Dit gaat echter wél ten koste van de reguliere handhaving, die vaak al amper toereikend is. Tegelijk neemt ook in wijken de overlast toe omdat mensen meer thuis zijn en dus grotere blootstelling aan elkaars gedrag hebben. Dit was bijvoorbeeld ook al zichtbaar in de toegenomen vraag naar buurtbemiddeling.

CDA-vragen
Het CDA Dinkelland wil graag weten waarom de gemeente vooralsnog geen gebruik maakt van deze regeling. “Een subsidie van het Rijk biedt de kans om onze boa’s te ondersteunen en het gewone werk op te pakken”, vindt CDA-raadslid Marc Smellink. “Maar dat is afhankelijk van de voorwaarden die door het Rijk zijn gesteld.” De CDA-fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe toezicht en handhaving van de coronamaatregelen georganiseerd is en welke taken geprioriteerd zijn. Daarnaast vragen zij of het college alsnog bereid is om gebruik te maken van deze subsidie.

Meer berichten