Aardwarmte biedt redelijke kansen voor duurzame energie

TWENTE - Duurzame energie is een veelbesproken onderwerp de afgelopen jaren. De Noordoost-Twentse gemeenten kijken naar de diverse mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken én het verbruik van energie terug te dringen. Naast zonnestroom en windenergie zijn er ook nog veel andere mogelijkheden. Zo werd onlangs een uitgebreid vervolgonderzoek gestart naar de haalbaarheid van geothermische energie, oftewel aardwarmte. Er is een groot potentieel voor het gebruik van deze duurzame energiebron in Noordoost-Twente.

Geothermische energie, een vorm van energie die als water wordt opgepompt uit de diepe lagen van de aarde. Een paar voordelen zijn, dat het tot zo’n 80 procent goedkoper is dan fossiel brandstoffen, zo lang wij hier op aarde kunnen leven blijft deze energiebron ook actief plus, deze ondergrondse reservoirs kunnen als getapt, direct worden benuttigd.

Onderzoek

In het onderzoek van No Nonsense Technical Solutions, in opdracht van Nieuwe Energie Overijssel, keken zij wat de mogelijkheden zijn tot geothermische energie in Noordoost-Twente. Die zijn afhankelijk van de opbouw van de ondergrond, de diepte van de boring, de kosten en het vermogen tot installatie van een eventueel warmtenet (leidingen die verbonden worden aan bepaalde huizen en gebouwen en zo energie leveren aan deze faciliteiten).

Schikbare bodem

De toepassing van boren voor geothermische energie kan alleen als de bodem aan deze 3 eisen voldoet: Permeabiliteit of de doorlaatbaarheid van de bodem, grotere korrels zoals van zand of kalksteen hebben grotere poriën en laten zo makkelijker het water door wanneer er wordt gepompt. Als tweede is de thermische gradiënt van belang, oftewel de warmte van de onderliggende sedimenten (aardlagen), hoe warmer hoe beter. De derde eis is dat de laag waterhoudend is, dit moet omdat het water dan een constante toevoer van warmte in de aardlaag verzorgt, zo heb je een constante energiebron. In Noordoost-Twente blijken tot nog toe Losser en Oldenzaal het meest voor de hand liggend, hun grond blijkt (met de voorlopige data) geschikt voor de Tubbergen formatie (2600 meter diep boren) te zijn. Dieper boren is uiteindelijk efficiënter dan ondiep boren, ondiepe geothermie gaat namelijk veel meer kosten door de extensieve infrastructuur die er bij komt kijken.

Financieel haalbaar

Zonder de aansluiting van een warmtenet om de warmte te geleiden naar de aan te sluiten gebouwen en woningen, zal het financiële plaatje makkelijk(er) haalbaar zijn. Maar de noodzaak tot het installeren van een warmtenet is bijna onvermijdelijk. Met de kosten van dit warmtenet erbij, wordt het financiële plaatje completer, maar ook moeilijker haalbaar. “De aanlegkosten en de aansluitkosten van het warmtenet zijn een zeer grote investering waardoor geothermie in Noordoost Twente financieel alleen onder zeer gunstige omstandigheden haalbaar is.”

Meer berichten