<p>Een breed en robuust sportaanbod voor jong en oud; dat is wat de gemeente graag wil bereiken samen met de lokale clubs.</p>

Een breed en robuust sportaanbod voor jong en oud; dat is wat de gemeente graag wil bereiken samen met de lokale clubs.

(Foto: )

Eerste editie lokale Sportcafé

De gemeente Dinkelland gaat komende woensdag 18 mei in gesprek met de lokale sportverenigingen tijdens het allereerste Sportcafé.

DINKELLAND - Onder deze noemer wil de gemeente graag met de bestuurders en vrijwilligers vooruitkijken op de sportieve toekomst én van elkaar leren. Een robuust lokaal netwerk van sport- en beweegactiviteiten is immers ook belangrijk voor de gemeente om bredere maatschappelijke doelen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van beweging voor ouderen, mensen met een beperking of het maatschappelijk activeren van mensen. Zeker nu de coronapandemie weer op zijn retour lijkt, is dit een geschikt moment om de banden weer aan te halen.

De eerste editie van dit Sportcafé zal gehouden worden in de kantine van voetbalclub RSC in Rossum. Om 19.00 uur start dit met een inloop, waarna wethouder Brand om 19.30 uur de avond opent. In thematafels zal gepraat worden over het inhoudelijke deel van de avond, gevolgd door een plenaire terugkoppeling en netwerkborrel. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door te mailen naar lokaalsportakkoord@dinkelland.nl Er kunnen meerdere mensen per vereniging deelnemen aan de avond.

Meer berichten