<p>Ook buiten de jubilea blijft het belangrijk om vrede en veiligheid te waarderen en de offers hiervoor te herdenken.</p>

Ook buiten de jubilea blijft het belangrijk om vrede en veiligheid te waarderen en de offers hiervoor te herdenken.

(Foto: )

Herdenkingstocht in Tubbergen komende maandag

Deze week stond voor een groot deel in het teken van de activiteiten rond de 77 jaar bevrijding. Op 4 en 5 mei werd op veel plaatsen passend stilgestaan bij de offers die gebracht werden voor onze veiligheid en vrede. Ook de jeugd betrekt men graag bij deze thema’s, zoals komende maandag in Tubbergen.

TUBBERGEN - Scholengemeenschap St Canius Tubbergen houdt maandag 9 mei een herdenkingstocht onder begeleiding van Henny Oude Geerdink, voorzitter van de Schaepmanstichting. De tocht start bij het Canisius Tubbergen en eindigt bij het gemeentehuis van Tubbergen, waar Mr. Jos van Gennip van Socires de conferentiebundel ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ presenteert.

De conferentiebundel bevat de toespraken die gehouden zijn op de gelijknamige online conferentie van een jaar geleden ter gelegenheid van 75+1 jaar vrijheid. De bundel is aangevuld met artikelen over de betekenis van de begrippen ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ in het licht van de dramatische ontwikkelingen in Europa in de afgelopen maanden. Maar ook in het licht van de tijdloze oproep van de beroemde Tubbergenaar Dr. Herman Schaepman om in tijden van crises eigen- en groepsbelang te overstijgen ten gunste van het algemeen welzijn.

Mr. Jos van Gennip, oprichter van Socires, studiecentrum voor Samenleving en Cultuur en coördinator van de periodieke Schaepmanlezing, zal de bundel aanbieden aan de gemeente Tubbergen, de provincie Overijssel en aan Henny Oude Geerdink als voorzitter van de Schaepmanstichting en organisator van de herdenkingstocht. Voor de leerlingen is het ook een mooie gelegenheid om meer te leren over de geschiedenis van Dr. Schaepman; zij zijn immers wel bekend met het monument, maar vaak een stuk minder met de persoon zelf. Dr. Schaepman was een Tubbergs priester, dichter, theoloog en politicus. Met name dit laatste was bijzonder voor zijn tijd; katholieken hielden zich veelal afzijdig van de politiek. Hij was in 1880 één van de eerste katholieken die zitting namen in de Tweede Kamer. In die hoedanigheid droeg hij bij aan hun emancipatie en zichtbaarheid.

Meer berichten