Afbeelding
Foto: Shutterstock

Gemeente bekijkt tijdelijk wonen

Algemeen

De gemeenteraad van Dinkelland heeft dinsdag een unanieme motie aangenomen, waarin zij oproepen om te kijken naar mogelijkheden voor semi-permanente bewoning en tijdelijke woonvormen die snel gerealiseerd kunnen worden. Dit met als doel om groepen als statushouders en starters op de woningmarkt snel woonruimte te kunnen bieden.

DINKELLAND - Nu zitten er nog relatief veel statushouders in de asielzoekerscentra die moeilijk uitstromen naar reguliere woonruimte. Hier is immers een flink tekort aan in heel Nederland. Statushouders die wel woonruimte krijgen nemen tegelijk ook weer de plek in van andere woningzoekenden; volgens wethouder Blokhuis gaat het om zo’n 6 á 7 woningen per jaar. 

Hoewel er ook in Dinkelland bijgebouwd wordt de komende tijd, zal dit voor starters weinig soelaas bieden gezien de alsmaar stijgende woningprijzen. In de motie roept de gemeenteraad op om te kijken of er op korte termijn semi-permanente woningen gerealiseerd kunnen worden zoals tiny houses voor starters en statushouders en welke locaties hiervoor geschikt zouden zijn. Dit zou dan binnen enkele maanden gerealiseerd moeten worden.

Afbeelding
EHBO Rossum eert jubilarissen 10 uur geleden
Afbeelding
Uitgifte bedrijfskavels op industrieterrein De Mors 10 uur geleden
Afbeelding
Twente in mediterrane sferen op het Stiftfestival in augustus 11 uur geleden
Afbeelding
Maak figuren van klei en leer er alles over bij Watermolen Frans 11 uur geleden
Afbeelding
Feestelijke opening van De Inloop in MFA Terra Nova 12 uur geleden
Afbeelding
Bruggenbouwer lokale cultuur 12 uur geleden
Afbeelding
Bezoek het Huis Singraven op de Dag van het Kasteel 26 mei, 15:16
Afbeelding
Gemeenten waarschuwen weer voor acquisitiefraude 26 mei, 14:15