Foto: Shutterstock

Gemeente bekijkt tijdelijk wonen

De gemeenteraad van Dinkelland heeft dinsdag een unanieme motie aangenomen, waarin zij oproepen om te kijken naar mogelijkheden voor semi-permanente bewoning en tijdelijke woonvormen die snel gerealiseerd kunnen worden. Dit met als doel om groepen als statushouders en starters op de woningmarkt snel woonruimte te kunnen bieden.

DINKELLAND - Nu zitten er nog relatief veel statushouders in de asielzoekerscentra die moeilijk uitstromen naar reguliere woonruimte. Hier is immers een flink tekort aan in heel Nederland. Statushouders die wel woonruimte krijgen nemen tegelijk ook weer de plek in van andere woningzoekenden; volgens wethouder Blokhuis gaat het om zo’n 6 á 7 woningen per jaar. 

Hoewel er ook in Dinkelland bijgebouwd wordt de komende tijd, zal dit voor starters weinig soelaas bieden gezien de alsmaar stijgende woningprijzen. In de motie roept de gemeenteraad op om te kijken of er op korte termijn semi-permanente woningen gerealiseerd kunnen worden zoals tiny houses voor starters en statushouders en welke locaties hiervoor geschikt zouden zijn. Dit zou dan binnen enkele maanden gerealiseerd moeten worden.

Meer berichten