<p>Goed beheer van het landschap is belangrijk om dit ook voor de toekomst te behouden &eacute;n te versterken. Pachters dragen hier aan bij.</p>

Goed beheer van het landschap is belangrijk om dit ook voor de toekomst te behouden én te versterken. Pachters dragen hier aan bij.

(Foto: )

Staatsbosbeheer zoekt pachters voor mooie Twentse natuur

Staatsbosbeheer biedt boeren de kans om met ingang 2022 een stuk natuurgrond te pachten. Het gaat om meerdere kavels in de omgeving Saasveld en Weerselo. Elke kavel bestaat uit verschillende losse percelen met een totale oppervlakte van tussen de 9 tot 15 hectare. Pachters uit de buurt met oog voor natuurkwaliteit hebben de voorkeur.

DINKELLAND - Het verpachten van deze grond is op papier een win-winsituatie, gebaseerd op wederzijds belang. Zo kunnen boeren gebruik maken van een mooi stuk grond, waarvoor de boeren zich dan inzetten om goed natuurbeheer uit te voeren dat past bij het type grond dat zij pachten.

Het gaat hierbij om zogeheten geliberaliseerde pacht met een looptijd van zes jaar. Om boeren de gelegenheid te geven zich te informeren en zich aan te melden, organiseert Staatsbosbeheer op donderdag 7 oktober een centrale bijeenkomst. Deze zal om 19.30 uur gehouden worden in zaal Bruins aan de Gravenallee 2 in Saasveld. Aanmelden is verplicht en kan door te mailen naar pachttwente@staatsbosbeheer.nl Alle belangstellenden worden dan op hetzelfde moment geïnformeerd over de procedure, de betreffende kavels met percelen, voorwaarden, pachtprijs en andere noodzakelijke details. Vervolgens krijgen zij tot januari 2022 de tijd om zich in te schrijven. In januari worden de inschrijvingen beoordeeld en in februari/maart volgend jaar wordt de gunning bekend gemaakt aan de winnende inschrijver en de overeenkomstenondertekend.

Adriaan Hollander, boswachter in Twente legt uit dat het gaat om percelen met verschillende natuurbeheertypen uit de Index Natuur en Landschap, zoals kruiden- en faunarijke graslanden, kruiden- en faunarijke akkers, vochtige heide en vochtig hooiland. “Uit inventarisatie blijkt dat juist bij deze natuurbeheertypen we aan de onderkant van de kwaliteit zitten, dit willen we graag samen met onze partners verbeteren. Het gaat op deze gronden immers om de natuurwaarden.” Tegelijkertijd hecht Staatsbosbeheer veel belang aan natuur-inclusieve landbouw in Nederland. Daarin zoekt de natuurbeheerder graag de samenwerking met boeren. Het gaat uiteindelijk om een goede invulling van gebruik en natuurbeheer. Specifieke kenmerken over de betreffende natuurbeheertypen zijn te lezen op de website: www.BIJ12.nl.

Meer berichten