Langeveen samen in actie voor maatschappelijk vastgoed

LANGEVEEN - Inwoners van Langeveen en Bruinehaar werken samen aan de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in Langeveen. Door accommodaties van De Gaarf, de sportverenigingen, de Mariaschool en de kerk in de Stichting Multi Functionele Accommodatie Langeveen (MFA) onder te brengen, wil de Stichting alle accommodaties toekomstbestendig maken.

De stichting wil de accommodaties realiseren en beheren door een brede samenwerking van de inwoners. “We zetten samen de schouders eronder”, verklaart voorzitter Ebo Roek. Alle maatschappelijke faciliteiten in Langeveen voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de accommodaties van de voetbal-, handbal- en tennisvereniging sterk verouderd en sluit het gebouw van de Mariaschool niet meer aan bij de huidige en toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast voldoet de sportzaal in De Gaarf niet aan de eisen voor een volleybalveld, is de zaal te klein voor de handbalwedstrijden en biedt ze nu niet de functionaliteiten die ze in haar doelstellingen voor ogen heeft.

Samen oppakken
Daarom besloten de sportverenigingen vanuit het maatschappelijk akkoord ‘Mijn Dorp 2030’ een aantal jaren geleden samen met de Mariaschool en De Gaarf de handen ineen te slaan en te kijken naar de mogelijkheden voor één multifunctionele accommodatie waarmee Langeveen klaar is voor de toekomst. Vanuit een sterke gezamenlijke behoefte voor een multifunctionele accommodatie is dan ook de Stichting MFA ontstaan. Ondertussen is de situatie veranderd, nu door het parochiebestuur besloten is de kerk in Langeveen aan de eredienst te onttrekken en deze op de nominatie staat voor verkoop. Samen met de parochianen wil de Stichting MFA de kerkgebouwen en pastorietuin behouden voor de inwoners van Langeveen. MFA wil haar medewerking verlenen aan het zolang mogelijk in stand houden van de eredienst, echter het parochiebestuur Tubbergen en het bisdom zijn hierin beslissingsbevoegd. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden die het kerkgebouw kan bieden na onttrekking aan de eredienst. Hiervoor worden inmiddels gesprekken gevoerd met de Pancratius Parochie en de Commissie van Beheer in Langeveen. De Parochie zal bij het selecteren van een verkoper vooral kijken naar een goed onderbouwd, haalbaar en duurzaam plan. Voorwaarde is dat de herbestemming van de kerkten goede dient te komen aan de leefbaarheid van het kerkdorp. De gemeente heeft ook aangegeven graag mee te denken om tot de realisatie van een maatschappelijk vastgoed te komen. Hiervoor zijn randvoorwaarden gesteld, zoals een breed draagvlak.

Meer berichten