Foto: Shutterstock

Samen in actie tegen achterstanden

DINKELLAND - De gemeente Dinkelland en het lokale onderwijs moeten sámen in actie komen om leerachterstanden bij kinderen weg te werken. De coronacrisis had een grote negatieve impact op de ontwikkeling van leerlingen, waardoor extra inzet wenselijk is.

De coronacrisis had een grote impact op het onderwijs afgelopen jaar. Doordat deze een tijd dicht waren, werd online onderwijs ingezet. Echter had dit voor bepaalde leerlingen wel een negatief effect op de prestaties. Onder meer leerlingen met een lage sociaaleconomische status, niet-westerse migratieachtergrond, éénoudergezinnen en grote gezinnen lijken het zwaarst getroffen, zo blijkt uit diverse onder meer het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2021.

Aanpak nodig
De VVD fractie van Dinkelland ziet goede kansen om als gemeente met het onderwijs samen te werken om deze achterstanden en vertragingen terug te dringen. Het Rijk stelt namelijk 8,5 miljard euro beschikbaar aan scholen voor dit doel. Bijvoorbeeld door extra instructie en begeleiding aan te bieden. Daarnaast krijgen gemeenten ook nog zo’n 300 miljoen euro. De logische vraag is dan ook: wat gaan we op lokaal niveau doen met dat zakje geld? “We zijn benieuwd of er bij het college al ideeën zijn hoe zij deze financiële middelen in wil gaan zetten.”, aldus de VVD. Bij de afgelopen week gehouden thema-avond sociaal domein voor de gemeenteraad gaf de betreffende wethouder al aan dat nog niet precies duidelijk is hoe groot deze bijdrage gaat zijn.

Vragen
De VVD-fractie heeft al enkele inhoudelijke vragen gesteld om in ieder geval iets op gang te brengen. Zo wil men weten welke ideeën er al zijn over de besteding, in hoeverre gecommuniceerd is over dit thema met de scholen maar ook: hoe groot zijn de leerachterstanden in Dinkelland precies? Verder gaat men inhoudelijk in op de ongelijkheid qua extra bijles. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld al betaalde bijles buiten school, maar dit is niet voor iedereen toegankelijk wat ongelijkheid in de hand werkt. Hoewel sommige gemeenten bijvoorbeeld Squla-accounts beschikbaar stellen waar zij online extra oefeningen kunnen doen, heeft dit maar een beperkt positief effect. De VVD zou bijvoorbeeld graag zien dat gepensioneerde leerkrachten of anderen met soortgelijke vaardigheden de begeleiding van dit soort leerlingen gaan doen na schooltijd om hen te helpen.

Meer berichten