Lintjesregen 2021: zes onderscheidingen in Oldenzaal

OLDENZAAL - In de gemeente Oldenzaal hebben zes Oldenzaalse inwoners een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij werden allen bij gelegenheid van Koningsdag 2021 benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de landelijke maatregelen rondom het coronavirus werd de uitreiking maandag op aangepaste wijze gehouden. De gedecoreerden ontvingen hun versierselen niet in de Hofkerk zoals gebruikelijk, maar thuis.

Burgemeester Patrick Welman bezocht de uitverkoren Oldenzalers om hen in heel kleine setting mee te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hem te benoemen in de ridderorde van Oranje Nassau. De versierselen werden buiten, bij de voordeur of in de tuin, uitgereikt en door de partner of een andere huisgenoot opgespeld. De zes Oldenzaalse inwoners die bij Koninklijk besluit zijn benoemd tot Lid zijn: De heer L. Ties (Lambert), De heer B.J. ten Vergert (Berthold), De heer R. van der Burg (Reinier), De heer H.H.W. Winkelhuis (Henk), De heer L.H.P. Hoveling, (Bert). Er werd ook één Oldenzaler benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, namelijk de heer N.L.H.M. Laane (Norbert).

Heel divers
Uiteraard stond de burgemeester ook nog even passend stil bij de inzet die al deze Oldenzalers verricht hebben voor de lokale samenleving. De rode draad is uiteraard dat allen zich jarenlang ingezet hebben als vrijwilliger, maar ook buiten deze taken breed bijgedragen hebben aan de gemeenschap. Zo was de heer Lambert 50 jaar werkzaam in het onderwijs, waarna hij als vrijwilliger kinderen is blijven begeleiden. Ook bij Quick ‘20 is hij actief als trainer, om de jeugd ook van voetbalonderwijs te voorzien. De heer Ten Vergert heeft, ondanks een handicap, veel gedaan voor het kerkelijk leven. Hij is al ruim 40 jaar betrokken als hulpkoster bij de Emmausparochie. Hij ontving hiervoor al in 2005 de Willibrord-onderscheiding. De heer Van der Burg was onder meer kartrekker voor de G-afdeling bij voetbalvereniging De Esch, maar ook de stichting Vrienden Oldenzaalse Gehandicaptensport. Daarnaast speelde hij een grote rol in onder meer de familievereniging van de Losserhof en De Colckhof, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Henk Winkelhuis behoeft amper een introductie: naast zijn werk als docent aan het TCC kennen Oldenzalers hem als actief lid van de WerknemersGroepering, met een raadslidmaatschap en enkel jaren als wethouder op zijn CV. Verder is Winkelhuis betrokken bij onder meer Kijk op de Wijk, een doppenactie, de Pre-Ride Twente en als aanjager van de werkgroep Oorlogsverhalen. De heer Hoveling was onder meer actief als bestuurslid van zorgcentrum Mariahof en als penningmeester voor de Stichting Ondersteuning Religieuze en Culturele Uitdrukkingsvormen.

Norbert Laane
Bijzondere erkenning ging uit naar de heer Norbert Laane, die zoals gezegd benoemd werd tot Ridder. Onder meer vanwege zijn inzet voor de kerkelijke en vele maatschappelijke activiteiten; uiteenlopend van de bedevaart naar Lourdes van de Orde van Malta, de raad van toezicht van Stichting Aveleijn, de Sint Nicolaasstichting en de parochie Heilige Drie-eenheid. Hij heeft de gave om ingewikkelde dingen simpel en eenvoudig te verwoorden mét de nodige humor.

Meer berichten