Werk voor zendmast Ootmarsum begonnen

OOTMARSUM - Telecomprovider KPN is deze week begonnen met de plaatsing van de nieuwe zendmast aan de Stobbenkamp.

De mast krijgt een plek op de parkeerplaats bij zwembad de Kuiperberg. Na meerdere onderzoeken bleek dit de meest geschikte locatie om de dekking te kunnen behalen. Wethouder Benno Brand is blij dat de werkzaamheden van start kunnen gaan: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners goed bereik hebben via de mobiele telefoon. De komst van de zendmast zorgt ervoor dat de mobiele dekking in hun omgeving verbetert.” De werkzaamheden aan de zendmast zijn op te delen in drie onderdelen. Eerst wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het ontgraven van het mastblok en het boren van de paalfundatie. De palen worden trillingsarm aangebracht, zodat de overlast voor omwonenden tot een minimum wordt beperkt. Vervolgens wordt het mastblok gestort. Het bouwterrein is dan om veiligheidsredenen afgezet.

Wanneer klaar?
De oprichting van de mast staat gepland op 3 mei en gebeurt met een hoogwerker. De mast van bijna 40 meter wordt in delen gebracht door drie vrachtwagens. Bij de plaatsing is de nooduitweg van het zwembad tijdelijk geblokkeerd. Aansluitend plaatst men de apparatuur, wat geen overlast oplevert.

Meer berichten