Foto:

Goede start belangrijk voor alle kinderen

DINKELLAND/TUBBERGEN - Een goede start is belangrijk voor alle kinderen. Maar helaas begint niet ieder kind met hetzelfde niveau aan de basisschool. Kinderen kunnen door uiteenlopende factoren al vroeg een achterstand ontwikkelen. Voor- en vroegschoolse educatie is dan ook een doeltreffend middel om achterstanden weg te werken en te voorkomen.

Zowel in de gemeente Dinkelland als Tubbergen kunnen álle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud gebruik maken van VVE, voor- en vroegschoolse educatie. Vrijwel alle kinderdagverblijven werken hiervoor met de methode Uk en Puk. Het aanbieden van een VVE-programma is een verplichting voor gemeenten en vaak geeft het consultatiebureau een indicatie voor zo'n programma wanneer zij een bepaalde achterstand constateren, bijvoorbeeld op het gebied van taal.

Veel voordelen
In Dinkelland en Tubbergen is in 2011 bewust gekozen om dit voor alle kinderen toegankelijk te maken, niet alleen voor kinderen met een specifieke indicatie. Dit heeft diverse voordelen: kinderen groeien op met leeftijdsgenootje en ze krijgen ook minder snel een labeltje opgeplakt, iets waar ouders toch nog vaak huiverig voor zijn.


Positief resultaat
Beide gemeenten zijn erg blij met hoe de huidige aanpak werkt. Dit zal dan ook de komende jaren voortgezet worden. Wethouder Hilde Berning van Tubbergen: "Ze moeten zoveel mogelijk gewoon samen kunnen opgroeien en samen kunnen leren, zover als dat kan. Door alle kinderen met het VVE-programma te laten leren valt een kindje met een VVE-indicatie ook niet op en gaat gewoon mee in de groep. De afgelopen jaren hebben we dit ook zo gedaan en dat is erg goed bevallen. Daarom verlengen we dit voor de komende jaren.”

Positieve trends
Landelijk zien we dat het aantal leerlingen met achterstanden op het basisonderwijs aan het dalen is; mede door de bredere toegankelijkheid van dit soort programma's. Zo had in schooljaar 2018-2019 nog 8 procent van leerlingen een achterstand, tegenover ruim 13,3 procent in 2009-2010. De ambitie is uiteraard uiteindelijk nul achterstanden.

Meer berichten