<p>Het plan moet straks een breed draagvlak hebben, met een mooi toekomstperspectief.</p>

Het plan moet straks een breed draagvlak hebben, met een mooi toekomstperspectief.

(Foto: Noaberkracht Dinkelland Tubbergen)

Tubbergen werkt aan centrumplan

In de afgelopen periode zijn verschillende stappen gezet om een mooi plan te bedenken voor de toekomst van het Tubbergse centrum. De gemeente wil zo samen met partners werken aan een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig centrum. Aanvankelijk zou al in juli definitieve besluitvorming plaatsvinden, maar na reacties uit de samenleving is dit nu iets opgerekt. De gemeente wil zo voldoende draagvlak hebben onder de plannen.

TUBBERGEN - In de periode van mei tot en met augustus 2022 verwerkt de gemeente de reacties in de scenario’s. Dat doen ze voor de onderdelen waar in algemene zin overeenstemming over is of waar de kaarten voor verbetering vatbaar zijn. De kaarten worden duidelijker gemaakt, zodat inwoners kunnen zien wat ze aangepast hebben en waarom.

Ook wordt het afwegingskader naar aanleiding van de reacties concreter vormgegeven. Zo willen zij zorgen dat het beeld objectiever, eenduidiger en duidelijker wordt. In september 2022 wordt het concretere afwegingskader voorgelegd aan de raad voor bespreking en vervolgens ter besluitvorming. Op basis van het aangepaste afwegingskader kunnen de scenario´s worden getoetst. De punten waar de inzichten verschillen leggen ze bestuurlijk voor. Ieder scenario wordt beoordeeld en waar mogelijk combineert de gemeente het beste uit de afzonderlijke scenario´s. Uiteindelijk moet er dan een voorkeursscenario ontstaan waar de gemeente en meedenkers samen achter staan. De definitieve besluitvorming zal dan rond november/december zijn. De komende tijd worden de direct betrokken en andere geïnteresseerden actief op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

Wethouder Trees Vloothuis heeft zich sinds juni 2021 ingezet om een proces vorm te geven, waarbij de lokale samenleving de ruimte kreeg om hun ideeën aan te dragen. Zij draagt haar stokje over aan de wethouders Hilde Berning en Ursula Bekhuis. “Ik wil de inwoners uit gemeente Tubbergen, ondernemers en alle andere geïnteresseerden hartelijk danken voor hun inbreng,” laat Trees Vloothuis weten. “Dankzij hen ligt er straks een voorstel van, voor en door onze inwoners. Want het centrum van Tubbergen, dat is van ons allemaal.” Wethouders Hilde Berning en Ursula Bekhuis gaan zich inzetten om samen met de betrokken inwoners, ondernemers en gemeenteraad tot een goed eindresultaat te komen: “De vervolgstappen die nu worden genomen, zijn een logisch vervolg op dit proces.” De gemeente spreekt in een update de waardering uit voor de inzet van wethouder Vloothuis en haar waardevolle bijdrage. “Wij, maar ook de betrokkenen die wij hebben gesproken tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn trots op hoe zij heeft kunnen zorgen dat het gesprek met de samenleving weer op gang is gekomen.”

Meer berichten