<p>De portefeuilleverdeling voor de wethouders in Tubbergen is rond.</p>

De portefeuilleverdeling voor de wethouders in Tubbergen is rond.

Portefeuilleverdeling nieuwe wethouders Tubbergen is rond

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het concept coalitieakkoord ‘En noe, met mekaar, vedan!’ vastgesteld. De raad heeft tevens ingestemd met de benoeming van de drie voorgedragen wethouders Hilde Berning van het CDA, Ursula Bekhuis van Gemeentebelangen/VVD en Martin Oude Avenhuis van Keerpunt22. Zij hebben nu ook onderling de diverse portefeuilles verdeeld.

TUBBERGEN - Hierbij is gekozen voor een evenwichtige verdeling onder de wethouders van de grotere opgaven die op de gemeente af komen. Tubbergen zit immers met de gebruikelijke uitdagingen van toenemende kosten voor onder meer zorg, financiële onzekerheden en opgaven op het gebied van woningbouw. Er moet het nodige gebeuren, waarbij harde keuzes soms nodig zullen zijn.

Wethouder Hilde Berning van het CDA zal zich net als nu vooral richten op ‘Zorg en welzijn’ in de volle breedte. Dus vanuit de gedachte “Zorg dichtbij en Iedereen doet mee.” Maar ook “Sport, bewegen en ontmoeten” en “Kunst en Cultuur” hoort daarbij. 

Wethouder Ursula Bekhuis van Gemeentebelangen/VVD gaat zich inzetten voor de opgave in het “Landelijk gebied”, “Ruimtelijke ordening” en “Financiën en Economie”.

Wethouder Martin Oude Avenhuis van Keerpunt22 staat de komende periode aan de lat voor “Duurzaamheid” en “Bereikbaarheid en Openbare ruimte”. Het centrumplan kern Tubbergen is ondergebracht bij twee wethouders. Hilde Berning is coördinerend verantwoordelijk en Ursula Bekhuis inhoudelijk, omdat zij ook ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft. Martin Oude Avenhuis pakt verder nog de portefeuilles “Onderwijshuisvesting” op en de samenwerking tussen “Overheid, Ondernemers en Onderwijs (3 O’s)”. De herijking van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is procesmatig belegd bij de gemeenteraad. Met deze portefeuilleverdeling wil het nieuwe college voortvarend aan de slag. Met elkaar, maar vooral ook samen met de andere partijen en met de inwoners.

Meer berichten