<p>Huishoudens ontvangen gemiddeld 26 kilo per jaar aan ongeadresseerd reclamedrukwerk. Doel is om dit verder terug te dringen de komende jaren.</p>

Huishoudens ontvangen gemiddeld 26 kilo per jaar aan ongeadresseerd reclamedrukwerk. Doel is om dit verder terug te dringen de komende jaren.

(Foto: )

In steeds meer gemeenten al de ja-sticker ingevoerd

In steeds meer gemeenten worden de Ja-stickers ingevoerd. Doel is om de hoeveelheid papier die huishoudens ontvangen op jaarbasis verder terug te dringen. Ook in NoordoosTwente gaat al langer de roep om deze in te voeren, maar we zijn er nog niet.

DINKELLAND/TUBBERGEN - Gemiddeld ontvangen huishoudens in Nederland per jaar ruim 26 kilo aan reclamedrukwerk. Veel hiervan komt uiteindelijk ongelezen weer bij het oud papier terecht of, erger nog, bezorgers dumpen het in plaats van het netjes te bezorgen. Een probleem waar ook menig krant mee kamt. De invoering van de Ja-sticker moet hier een positieve ommezwaai in maken. Huishoudens ontvangen dan namelijk alleen nog reclamedrukwerk wanneer zij zo’n sticker plakken. Belangrijke communicatie zoals wijkbladen, drukwerk van de gemeente en huis-aan-huisbladen zijn dan uitgezonderd. Deze zijn immers essentieel voor een goed geïnformeerde burger. Enschede voerde de stickers eerder dit jaar al in en in Hengelo zijn deze vanaf juni van kracht. In Dinkelland en Tubbergen zijn deze er vooralsnog niet, hoewel er wel in 2019 geopperd werd om concreet onderzoek te doen naar de invoering.

Meer berichten