<p>Het klimaatbestendig maken van de riolering is belangrijk om te voorkomen dat er op termijn grote wateroverlast ontstaat.</p>

Het klimaatbestendig maken van de riolering is belangrijk om te voorkomen dat er op termijn grote wateroverlast ontstaat.

(Foto: )

Tubbergen straks klimaatbestendig

De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen; we zien vaker extreem weer waardoor we natte voeten krijgen óf juist kampen met aanhoudende droogte. Ook de gemeente Tubbergen doet al veel om in te springen op de toekomstige klimaatontwikkelingen.

TUBBERGEN - In 2019 is de gemeente gestart met de realisatie van grootschalige rioolvervanging en herinrichting van de Oranjewijk in Tubbergen. Nu ruim twee jaar later loopt het project op zijn eind. In 2022 is de rioolvervanging en herinrichting van de Dr. Schaepmanstraat het sluitstuk van de aanvankelijke omvang van het project Oranjewijk. Er staat nog een extra klimaatadaptief project op de planning namelijk; de aanpak van de Wilhelminastraat, de Schoolstraat en een deel van de Oranjestraat.

Met dit project wordt de sterk verouderde vuilwaterriolering vervangen door een vernieuwde versie. Tegelijkertijd wordt er een tweede rioleringsbuis aangelegd om het regenwater apart in te zamelen. Hierdoor filtreert het overtollige regenwater in de bodem en in het sloten- en bekenstelsel, in het buitengebied van Tubbergen. Dit alles in het kader van de klimaatadaptatie. Door het afkoppelen van verhard oppervlak wordt het schone regenwater niet langer naar de zuivering van Tubbergen gebracht maar filtreert het in de bodem of wordt bij veel regen getransporteerd naar onder andere de Markgraven. De opgave is om zoveel mogelijk verhard oppervlak waar regenwater valt aan te sluiten op dit infiltratietransportriool, zo ook de dakoppervlakken van de woningen in de Oranjewijk. 86 woningeigenaren zijn daarvoor persoonlijk benaderd en enthousiast gemaakt om mee te werken.

Inmiddels is een positief resultaat bereikt. In totaal hebben 66 bewoners, zo’n 80 procent, meegewerkt aan de afkoppeling van hun woning waarmee uiteindelijk 4.300 vierkante meter verhard oppervlak extra is afgekoppeld. Door de reconstructie van de Oranjewijk is in totaal ruim 4 hectare verhard oppervlak afgekoppeld. Dit betekent een aanzienlijke ontlasting van de afvalwaterzuivering Tubbergen doordat het regenwater de grond en sloten intrekt. Ook in de andere Noordoost-Twentse gemeenten zijn actieve projecten opgezet voor het afkoppelen van het regenwater en vergroenen van tuinen.

Afgelopen najaar werd ook een regentonactie opgezet. “Het was én is een groot succes, inwoners zijn enthousiast. Vele foto’s hebben we mogen ontvangen, ook de aangesloten ondernemers waren gelijk enthousiast”, vertelt wethouder Erik Volmerink. De gemeente is actief bezig om de klimaatadaptatie zoveel mogelijk bij projecten te betrekken, zo ook bij werkzaamheden aan het rioleringsstelsel in de Oranjewijk. Voor de rioleringsprojecten zijn aparte regentonvouchers beschikbaar gesteld en zijn inmiddels allemaal vergeven. Hiermee wordt er in combinatie met het afkoppelen van het regenwater meteen een buffer met regenwater voor eigen achtertuin aangelegd voor de inwoners. Bij droog weer kunnen zij dan het opgevangen regenwater gebruiken, zo is de gedachte. “We hopen met dit soort acties onze inwoners te stimuleren om bewuster om te gaan met water en groen. Met de regentonactie zijn we hierin zeker geslaagd. De komende jaren staan er meerdere klimaatadaptieve projecten gepland”, laat wethouder Erik Volmerink weten.

Meer berichten