<p>In december werd het verkennende rapport aangeboden bij gedeputeerde Roy de Witte en de Tubbergse gemeentebestuurders. In 2022 moet een en ander concrete invulling krijgen.</p>

In december werd het verkennende rapport aangeboden bij gedeputeerde Roy de Witte en de Tubbergse gemeentebestuurders. In 2022 moet een en ander concrete invulling krijgen.

(Foto: )

Bewoners niet langer langs de zijlijn

Een groep bewoners in en rond het oude landschap van het Springendal en het Dal van de Mosbeek willen meer zelf bepalen wat er in de omgeving gebeurt. Volgens de groep stonden zij te vaak langs de zijlijn als over hún woonomgeving werd gesproken. Eind vorig jaar is daarom een stuurgroep opgezet met bewoners uit Vasse, Mander, Hezingen, Haarle, Nutter en Oud Ootmarsum. Zij willen dit jaar verdere stappen zetten.

TUBBERGEN - De bewoners hebben inmiddels een officiële vereniging opgericht. Samen met Stimuland werd nagedacht hoe deze gemeenschappen samen op kunnen trekken om zich sterk te maken voor een leefbare toekomst in het Springendal en Dal van de Mosbeek. Wie de ontwikkelingen gevolgd heeft de afgelopen jaren weet dat er veel staat te gebeuren: de natuur hier zal aangepakt worden om nog beter tot zijn recht te komen. Maar hierdoor gaan ándere ontwikkelingen weer potentieel op slot. Het is dan ook de uitdaging om de balans te vinden tussen deze diverse thema’s.

De bewoners vinden dat er bij plannenmakers te weinig aandacht is voor sociaaleconomische aspecten en dat er in het gebied genoeg ruimte moet blijven voor ontwikkeling en ondernemerschap. Jan ten Tije en Annemarie Dubbink hebben de stuurgroep vanuit stichting Stimuland ondersteund. Jan is onder de indruk van de betrokkenheid. “De bewoners zijn super betrokken. Dat is ook niet zo gek, want we hebben het hier over een eeuwenoud landschap waarin mensen van oudsher met elkaar samenleven in verbinding met hun omgeving. De zorgen over disbalans tussen natuurontwikkeling en leefbaarheid op het platteland kan ik me goed voorstellen in deze tijd waarin natuur, mens en economie steeds meer van elkaar vervreemd raken.”. Annemarie vult aan: “Wat opvalt en hoop geeft is dat tijdens de gesprekken bleek dat er bij de mensen die werken bij verschillende organisaties veel begrip is voor de inwoners en ook behoefte is aan meer samenhang. Niet zozeer mensen willen niet, maar hun functies en de systemen waarin zij functioneren belemmeren de verbinding. Mooi om mensen daarbij te helpen zodat het gebied behouden blijft en doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.”

Kersverse voorzitter Marieke Hansté is blij met de handvatten en geeft aan dat bewoners vol ambities en ideeën zitten. De bewoners hebben een vereniging opgericht en er zijn allerlei ideeën die ze willen uitwerken. Marieke Hansté: “Zo willen wij het mogelijk helpen maken dat boeren in het gebied ook delen van het natuurgebied beheren.” Ook ziet de nieuwe vereniging een rol voor zichzelf weggelegd bij de herontwikkeling van voormalige boerenerven, voor bijvoorbeeld wonen en werken voor jong en oud. Om de ambities waar te maken werkt de vereniging graag samen met andere partijen en organisaties die actief zijn in het gebied.

Ter afsluiting van de verkenning hebben de leden van de stuurgroep op vrijdag 17 december het rapport, waarin het proces, de bevindingen en handvatten zijn beschreven, overhandigd aan gedeputeerde Roy de Witte en gemeentebestuurders. Uit een peiling die tijdens de verkenning is uitgevoerd bleek dat er onder de medebewoners draagvlak en waardering is voor het initiatief. De eerstvolgende stappen die het bestuur wil zetten is het verder uitwerken van de organisatie van de vereniging, het vormen van werkgroepen en werven van meer leden. De nieuwe vereniging wil graag meepraten over plannen die worden gemaakt voor het gebied en ook zelf met elkaar initiatieven en projecten kunnen doen.

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk buurtbewoners lid worden en is benieuwd naar wie mee wil denken en werken aan een leefbare toekomst en (pilot)projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. Het bestuur wil op korte termijn in gesprek met betrokkenen om afspraken te maken over de wijze van communicatie. Daarnaast vragen lopende procedures en processen, zoals het Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, de nodige aandacht. De vereniging hoopt dat de provincie en gemeenten het belang zien en hen verder de ruimte en positie wil geven om verder te ontwikkelen. De gemeente Tubbergen en provincie Overijssel ondersteunen het initiatief van de bewoners, maar de bewoners zijn zelf in de lead aldus de vereniging.

Meer berichten