<p>Opzet van het bouwplan Scholt 3 in Fleringen; dit kwam tot stand in samenspraak met lokale jongeren.</p>

Opzet van het bouwplan Scholt 3 in Fleringen; dit kwam tot stand in samenspraak met lokale jongeren.

(Foto: )

Woningbouwkavels niet duurder in Tubbergen het komend jaar

De gemeente Tubbergen heeft de grondprijzen voor woningbouwkavels, bedrijfskavels en groen- en reststroken vastgesteld voor 2022. Goed nieuws voor potentiële kopers: de prijzen zijn voor woningbouwkavels bevroren of gaan zelfs iets omlaag. 

TUBBERGEN - Normaliter baseert de gemeente zich bij de prijzen op een onafhankelijk taxatierapport en zijn ze in overeenstemming met de markt. De gemeenteraad koos echter bewust om de prijzen voor woningkavels te bevriezen of deels te verlagen. Ook worden kernen nu niet in twee, maar drie categorieën ingedeeld: grotere kernen (Tubbergen, Geesteren, Albergen en Harbrinkhoek-Mariaparochie), middelgrote kernen (Vasse, Reutum en Fleringen) en de kleine kernen: Langeveen en Manderveen. Er zijn ook per kernomvang andere prijzen, dus een wat fijnmaziger opzet.

Voor de grotere kernen is de grondprijs 245 euro per vierkante meter, voor de middelgrote kernen 210 euro en de kleinere kernen 205 euro. Deze prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen voor groen- en reststroken liggen in lijn met de markt en blijven daarom ook ongewijzigd. Dit geldt ook voor de prijzen van bedrijfskavels. De nieuwe grondprijzen gaan in op 1 januari 2022 en worden via de website www.kavelsintubbergen.nl bekendgemaakt.

In ander bouw-gerelateerd nieuws: het bestemmingsplan de Scholt 3 in Fleringen is afgelopen week officieel vastgesteld. Dit kwam tot stand door een samenwerking met de jongeren uit Fleringen zelf. Het bestemmingsplan de Scholt maakt de realisatie van 18 grondgebonden woningen mogelijk voor de kern van Fleringen, te weten twee drie kappers, acht twee-onder-één kapwoningen en vier vrijstaande woningen. Het woningbouwprogramma richt zich op senioren en starters op de woningmarkt in Fleringen. Een groot bouwproject wat gezien de huidige woningkrapte meer dan nodig is.

Het plan is niet alleen ontwikkeld door de gemeente, ook de Fleringse jongeren zijn er bij betrokken. Er is een nauwe samenwerking ontstaan. “Het is belangrijk om de jonge generatie mee te nemen in zulke bouwprojecten omdat zij immers de toekomst voor onze gemeente vormen. Een stukje burgerparticipatie waar we als gemeente ontzettend trots op mogen zijn”, vertelt wethouder Erik Volmerink. De gemeente wil voorzien in de juiste aantallen en het juiste type woningen, voor nu maar ook voor de toekomst, zo benadrukt men.

Meer berichten