Foto:

Presentatie plannen Albergen staat nu online

Maandag zou in Albergen een informatieavond gehouden worden over de mogelijke zoeklocaties voor plaatsing van windturbines. De avond werd afgelast in verband met de coronasituatie, maar de gemeente Tubbergen heeft nu wel de achterliggende informatie en presentatie online gezet.

ALBERGEN - De gemeente kijkt ook naar windmolens als bron van duurzame energie, aangezien de opbrengsten hiervan veel groter zijn dan bij zonneparken. Maar windmolens zijn niet populair, zo blijkt ook uit de diverse protestgroepen die inmiddels actief zijn in de regio. 

De huidige stand van zaken is dat er zoekgebieden aangegeven zijn waarbinnen mogelijk windturbines geplaatst kunnen worden. Hoewel er nu een verfijnde kaart is, benadrukt de gemeente dat hier niet ook per sé windturbines zullen komen. Het concept windbeleid is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad en dit zal pas rond de zomer van 2022 gebeuren. Pas wanneer de gemeentelijke en wettelijke kaders duidelijk zijn kan echt concreet voor een plek gekozen worden. Er zal dus nog geregeld inspraak mogelijk zijn voor omwonenden. Het concept windbeleid van Noordoost-Twente en de zoekgebieden voor windmolens is te bekijken via: www.energievannoordoosttwente.nl/onderwerpen/windenergie/

Meer berichten