Foto:

Vogelstand groeit weer in Noordoost-Twente

DINKELLAND/TUBBERGEN - Het gaat de goede kant op met diverse vogelsoorten in Noordoost-Twente. De afgelopen jaren zijn diverse projecten en initiatieven in gang gezet om kwetsbare weidevogelpopulaties te ondersteunen. Dit werpt nu zijn vruchten af.

Er werd onder meer gewerkt aan betere irrigatie, het op peil houden van de waterstand in plasdrasgebieden en het voorkomen van predatie door vossen en steenmarters. Dinsdag werd in Geesteren een bijeenkomst gehouden om met gebiedscoördinator Leonard Rouhof te evalueren. Met name de grutto en tureluur doen het hier weer goed. Ook werden in de Ottershagen en op andere plekken opvallend meer kieviten geteld dan vorig jaar.

Meer berichten