Foto: Shutterstock

Bewoonplicht in Dinkelland straks

DINKELLAND - De gemeenteraad van Dinkelland nam deze week unaniem een motie aan om de mogelijkheden voor een brede bewoonplicht voor koopwoningen in te voeren. 

Burgerbelangen Dinkelland en GroenLinks Dinkelland kwamen met de motie, die met enkele kanttekeningen unanieme steun kreeg. De indieners signaleren dat de woningmarkt overspannen is en dat mensen met veel geld woningen opkopen om weer te verhuren tegen exorbitante prijzen. Hierdoor is het voor starters en kleine huishoudens steeds lastiger om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. In veel gemeenten kijkt men al naar een bewoningsplicht, waarbij de eigenaar altijd zelf in het pand moet wonen. Dit om te voorkomen dat iemand te veel panden opkoopt en prijzen opdrijft. Wethouder Ben Blokhuis benadrukte dat de gemeente dit deels al heeft; zo is er bij individuele kavelverkoop al een bewoningsplicht. Ook is deze wens al deels opgenomen in het toekomstige woonbeleid. De wethouder benadrukte dat men ook al actief kijkt naar deze mogelijkheden voor onder meer nieuwbouwprojecten en bestaande woningen, maar dat er wel wat juridische haken en ogen zijn. In november zal de raad geïnformeerd worden over de mogelijkheden.

Meer berichten