<p>Nieuwe ronde, nieuwe kansen: inwoners kunnen weer meepraten over centrumontwikkeling in de toekomst.</p>

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: inwoners kunnen weer meepraten over centrumontwikkeling in de toekomst.

(Foto: )

Brede ambitie voor het Tubbergse centrum: vitaal en leefbaar blijven

TUBBERGEN - Hoewel de ontwikkeling van het Glashoes voorlopen even in de ijskast blijft, is er in het bredere Tubbergse centrum nog wel veel winst te behalen. De gemeente wil de komende tijd dan ook graag vaart maken om dit nog aantrekkelijker te maken. En uiteraard zal er ook weer de nodige inspraak van inwoners mogelijk zijn.

Hoe belangrijk draagvlak is, bleek wel in de perikelen rond het Glashoes. Een proces waar men zeker lering uit wil trekken. De huidige stand van zaken is dat er hoe dan ook dingen moeten gebeuren in het centrum van dorp Tubbergen om dit levendig te houden voor de toekomst. Dit moet zoveel mogelijk sámen gebeuren met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo benadrukt wethouder Trees Vloothuis. “Daarom gaan we met ons allen een paar stappen terug en kijken we wat we nu eigenlijk precies willen met deze dorpskern. En dat doen we zoveel mogelijk samen met onzeinwoners.” Volgens de wethouder heeft het dorp Tubbergen te maken met een paar grote opgaven. “Ten eerste heeft een aantal maatschappelijke en culturele organisaties aangegeven meer en beter samen te willen werken. Daarvoor hebben zij vierkante meters nodig”, zegt ze. “Daarnaast is er vanuit de samenleving al jaren de roep om meer levendigheid op het Raadhuisplein en in het centrum. En tot slot, ook niet onbelangrijk, moet er geïnvesteerd worden in een efficiënte en duurzame werkruimte voor de ambtenaren en het gemeentebestuur, want het oude gemeentehuis is echt helemaal op.”

Er komt nu een ‘nieuw proces’ onder de noemer ‘Centrumberaad Tubbergen’; hierin gaat men uit van de kernwaarden ontmoeting, dienstverlening en gastvrijheid. Wat deze precies concreet gaan betekenen is aan de inwoners om in te vullen. De gemeente nodigt iedereen dan ook uit om een online vragenlijst in te vullen waarin deze kernwaarden aan bod komen. Niet alleen inwoners van de kern zelf worden hierin betrokken, maar ook de bredere Tubbergse gemeenschap. Kern Tubbergen heeft immers veel faciliteiten waar ook de rest van de gemeente gebruik van maakt. De digitale vragenlijst is te vinden op: www.tubbergen.nl

Meer berichten