Foto: Shutterstock

Agressie tegen bestuurders

TWENTE - Agressie tegen openbaar bestuurders kwam helaas de afgelopen jaren steeds vaker voor. Uit recente cijfers blijkt dat ruim een derde van de Overijsselse burgemeesters en wethouders helaas te maken krijgt met agressie in hun werkzaamheden. Inwoners zijn mondiger geworden, maar tegelijk zijn lontjes ook korter geworden. Ook vanuit criminele hoek komen bedreigingen nog relatief vaak voor. Achter de schermen werkt ook de Provincie Overijssel aan het terugdringen van agressie richting regionale bestuurders.

Agressie aan de gemeentelijke balies en telefonisch is helaas geen nieuw fenomeen. Gemeenten hebben een grote impact op de persoonlijke levenssfeer van hun inwoners, maar mensen zijn het lang niet altijd eens over de genomen besluiten. Zeker wanneer je aan heel persoonlijke zaken zoals op het gebied van werk, inkomen en zorg. Gemeenten werken achter de schermen om personeel goed te beschermen. Naast fysieke maatregelen zoals de hoge, brede balies is dit vooral de-escalerend optreden. Door eerder en duidelijker te communiceren heeft de inwoner het idee beter gehoord te worden. Commissaris van de Koning Andries Heidema benadrukt het belang van veilig kunnen werken voor ambtenaren. “Het heeft onze volle aandacht, alleen lopen we er doorgaans niet zo mee te koop. Wegkijken is geen optie; we lossen dit probleem alleen met elkaar als samenleving op.”

Meer berichten