Lichte stijging van het restafval per inwoner

TUBBERGEN - Hoe staan wij er als gemeente Tubbergen voor als het gaat om afvalinzameling? De grondstoffenmonitor 2020 van ROVA geeft een inkijkje in het afvalscheidingsgedrag van de inwoners van Tubbergen. Landelijk nam het aantal kilo restafval per inwoner toe en ook in Tubbergen is er sprake van een kleine toename.

Waar in 2019 nog sprake was van 64 kilo restafval per inwoner, laat de grondstoffenmonitor voor 2020 een gewicht van 67 kilo zien. Afvalloos Twente heeft de ambitie om in 2030 de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 50 kilo per inwoner, maar toch is er sprake van een lichte stijging.

Meer huishoudelijk afval
Wethouder Volmerink wijt die lichte stijging onder andere aan de coronapandemie: “We zijn vaker en langer thuisgebleven in 2020. Daarom is het geen verrassing dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Daarnaast scheiden inwoners van Tubbergen hun grof tuinafval (GTA) beter. Ook is er een hogere afkeur van PMD (verpakkingsafval), door nieuwe afspraken met het recyclingbedrijf Nedvang.” In Nederlandse gemeenten ligt het scheidingspercentage van afval op 73 procent. In ROVA gemeenten ligt dat percentage gemiddeld op 83 procent. Tubbergen blijft met 80 procent net iets achter op het gemiddelde, maar scoort landelijk nog altijd goed. Landelijk gezien ligt de afvalstoffenheffing in de gemeente Tubbergen ook aanzienlijk lager dan het gemiddelde van Nederlandse gemeenten. In Tubbergen betaal je als inwoner gemiddeld 128 euro per jaar tegenover het landelijk gemiddelde van 263 euro per jaar.

PMD en GFT
Er is een daling van het ingezamelde PMD per inwoner in 2020. Waar in 2019 37 kilo per inwoner werd ingezameld, is dit gewicht in 2020 nog 22 kilo. Dit komt mede doordat PMD vaker is geweigerd. Gft afval per inwoner nam in 2019 dan weer een klein beetje toe, van 168 naar 173 kilo in 2020.

Afvalloos Twente
Om in te spelen op de ambities van Afvalloos Twente moet er qua afvalverwerking nog een stapje bij. Wethouder Volmerink is optimistisch gestemd: “Ik ben benieuwd naar de cijfers van volgend jaar. Zoals iedereen weet was 2020 geen standaard jaar en daardoor kan er een vertekend beeld ontstaan in de grondstoffenmonitor. Desondanks blijft het voor ons allemaal belangrijk om bewust bezig te zijn met het scheiden en produceren van afval. Als we dat doen, dan weet ik zeker dat we volgend jaar gezamenlijk weer dichterbij de ambitie van Afvalloos Twente komen.’’

Meer berichten