Molenstichting zoekt meer vrijwilligers

DENEKAMP - Het behouden en draaiende houden van de diverse molens in Twente is erg belangrijk. Dit stukje industrieel erfgoed moet zeker behouden blijven. Maar dit staat of valt met de vrijwilligers, waar nu een tekort aan is.

De Molenstichting Lattrop-Tilligte trekt momenteel aan de bel. Hoewel de molens, zoals de historische watermolen op landgoed Singraven in Denekamp, weer in bedrijf mogen zijn, is het steeds lastiger om voldoende molenaars en andere vrijwilligers te vinden. Dit tekort speelt al jaren; vooral sinds het afschaffen van de VUT volgens bestuurslid Jan Wieffer. Hierdoor kromp het aantal molenaars. De coronacrisis zorgde voor afvloeiing van bestaande vrijwilligers, wat ook bij veel andere organisaties zichtbaar was. Met name voor de molen op Singraven is het tekort nijpend. Belangstellenden kunnen kijken op: www.singraven.nl/rondleidingen/watermolen.

Meer berichten