Foto: Mensink / Shutterstock.com

Ootmarsum gaat op de schop voor de leefbaarheid in de stad

OOTMARSUM - De uitvoerende werkzaamheden voor het centrumplan van Ootmarsum gaan nu van start. Inwoners ervaren namelijk al enkele jaren overlast en knelpunten. Het stijgend aantal bezoekers, meer inwoners in het centrum en de groeiende vraag naar activiteiten zorgen ervoor dat de beschikbare openbare ruimte schaars is.

De gemeente voerde begin dit jaar een onderzoek uit naar de wensen en behoeften van de inwoners en ondernemers van Ootmarsum. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zet de gemeente extra in op toerisme, gastvrijheid, parkeren en ondernemerschap met een prominente plek voor de inwoners. Een belangrijk onderdeel voor de uitvoering van het centrumplan Ootmarsum, is het actieplan parkeren. “Ootmarsum heeft hard gewerkt om zichzelf op de kaart te zetten en dat is erg goed gelukt. Nu gaan we als gemeente met de uitvoering van het centrumplan de balans weer terugkrijgen”, aldus wethouder Benno Brand.

Elders parkeren
Het uitgangspunt is dat bezoekers buiten het centrum moeten parkeren. In het centrum is parkeren toegestaan voor vergunninghouders en/of voor laden en lossen. Met de uitvoering van dit actieplan wordt op zeer korte termijn gestart. Men begon deze week allereerst met het weghalen van de parkeerplaatsen van de parkeerschijfzone binnen de Wallen in de binnenstad. Er worden paaltjes geplaatst zodat parkeren hier ook daadwerkelijk fysiek niet meer mogelijk is. De blauwe zone parkeerplaatsen waar tijdelijke ‘corona’-terrassen staan, worden eventueel later dit jaar weggehaald. De invalidenparkeerplaatsen blijven gehandhaafd. Voor korte bezoekjes aan het centrum worden er vijf parkeerplekken bestemd voor ultra kort parkeren (15 minuten). Bedoeld om bijvoorbeeld pakketjes op te halen of weg te brengen, bagage in- en uit te laden of eten af te halen.

Nieuwe invulling
Over de nieuwe invulling van de ruimte die vrijkomt door het verwijderen van de parkeerplaatsen wordt later een besluit genomen. Bijvoorbeeld voor het realiseren van fietsenstallingen, bomen, terrassen, vergunningparkeren of andere mogelijkheden. Uitzondering hierop is een zestal parkeerplaatsen langs het Kerkplein aan de oostkant. Deze parkeerplaatsen worden nu al aangemerkt als vergunninghoudersparkeren en worden daarmee toegevoegd aan de parkeercapaciteit voor vergunninghouders. Verder verandert erop dit moment niets voor de personen die over een parkeervergunning beschikken. Er is een tijdelijke fietsenstalling aangelegd op het Kerkplein (ongeveer 100 stuks) om zo fietsen te stimuleren. De gemeente koos bewust voor ‘tijdelijk’, zodat men kan zien of er ook echt behoefte is aan een stalling op deze plek of juist elders in de stad. De laatste informatie over de ontwikkelingen van het centrum Ootmarsum staat ook op: www.dinkelland.nl/beleefbaar-ootmarsum.

Meer berichten