Voor iedereen een goede gezondheid

DINKELLAND / TUBBERGEN - Een goede gezondheid voor alle inwoners, ongeacht je leeftijd. Dit is de grote ambitie van het lokale Preventieakkoord dat Dinkelland en Tubbergen afgelopen week vastgesteld hebben.

De Rijksoverheid kwam met het concept van het landelijke Preventieakkoord waar meer dan 70 organisaties actief in participeren. Deze doelen werden weer vertaald naar de lokale akkoorden. Deze omvatten concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. Naast de gemeenten hebben onder andere organisaties uit de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs het Preventieakkoord ondertekend. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de inwoners uit beide gemeenten, zodat de groep mensen die door de afspraken bereikt worden ook groot is.

Naar uitvoering
Eén van de vervolgstappen is nu het aanvragen van subsidie zodat er financiële ruimte is om uitvoering te geven aan de actiepunten. Daarnaast is het uitganspunt dat het preventieakkoord aansluit bij het al bestaande sport- en beweegakkoord. “We vinden het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Dinkelland lekker in hun vel zitten, zowel fysiek als mentaal”, aldus Ilse Duursma. “We weten dat om dit te bereiken preventie erg belangrijk is. Daarom gaan we in het preventieakkoord aan de slag met verschillende thema’s, te weten: drugs, alcohol, roken en overgewicht.” Ook haar Tubbergse evenknie Hilde Berning heeft hoge verwachtingen van de uitvoering, zeker met de gemotiveerde lokale partners.

Hard nodig
Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De afspraken in het Preventieakkoord hebben gevolgen voor iedereen in Nederland en dus ook in de gemeente Dinkelland. Aanpak van deze onderwerpen verbetert de gezondheid van veel mensen. Gezonde voeding is bijvoorbeeld een maatregel voor iedereen, niet alleen voor mensen met overgewicht. En als minder mensen roken, zijn er minder meerokers.

Meer berichten