Foto: Fokke Baarssen / Shutterstock.com

Starterslening Tubbergen verruimd: maar is het voldoende?

TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen wil nog meer starters op de woningmarkt een goede kans bieden om hun eerste eigen woning te kopen. Eén van de beschikbare instrumenten hiervoor is de starterslening. Om deze nog beter aan te laten sluiten op de behoefte heeft de gemeente het maximale leenbedrag opgehoogd.

De starterslening dient ter overbrugging van het maximale leenbedrag dat een koper kan krijgen van een bank en de daadwerkelijke aankoopprijs van een nieuwe woning. Helaas is dit maximale leenbedrag tegenwoordig al lang niet meer toereikend. Het afgelopen jaar zijn de prijzen voor woningen namelijk zeer sterk gestegen. Om starters op de woningmarkt te helpen om toch hun droomhuis te kopen, heeft de gemeenteraad van Tubbergen afgelopen week unaniem ingestemd met het voorstel om de bedragen voor de starterslening aan te passen op de huidige lokale woningmarkt. Een starterslening is een tweede hypotheek, als aanvulling op de eerste hypotheek. De lening geldt voor maximaal 30 jaar en de rente staat voor 15 jaar vast. De eerste drie jaar hoeft er geen rente en aflossing te worden betaald, maar uiteindelijk moet ook deze hypotheek natuurlijk gewoon worden afgelost.

Verhoogd bedrag
“De woningprijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen, we hebben de starterslening hierop aangepast, zodat er een nog betere werking van uit gaat voor de starters”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Tot nu toe kon een starterslening aangevraagd worden voor woningen van maximaal 260.000 euro (inclusief alle kosten). Dat is nu verhoogd naar 275.000 euro. Het maximale leenbedrag is ook verhoogd, van 25.000 naar 30.000 euro.” Het mooie van de starterslening is namelijk dat het een lening is en dat het geleende geld dus terug wordt betaald. “Dat geldt komt weer terug in diezelfde pot. Met het geld dat terug wordt betaald, kunnen we dus weer nieuwe leningen verstrekken. Zo kunnen we onze starters blijven helpen.”
Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet de koper wel aan een aantal regels voldoen. Zo moet dit de eerste woning zijn die de starter koopt. Een starter is vaak een jongere maar kan dus ook iemand van 55+ zijn die tot dan toe altijd heeft gehuurd. De woning moet in de gemeente Tubbergen staan en de totale aankoopprijs mag niet hoger zijn dan 275.000 euro. De koper mag geen gebruik maken van andere kortingsregelingen en de starterslening mag niet hoger zijn dan 30.000 euro en mag niet meer dan 20% van de totale aankoopsom bedragen.

Is het voldoende?
Hoewel het ophogen van de bedragen voor de starterslening op zich natuurlijk positief is, zijn er wel wat belangrijke kanttekeningen te maken. Zo is het maximale aankoopbedrag van 275.000 euro niet toereikend voor de meeste woningen; de gemiddelde verkoopprijs zit nu namelijk al ruim boven de 285.000 euro met een stijgende lijn. Hierdoor zullen de starters hoe dan ook in een relatief kleine poel van woningen blijven vissen.

Meer berichten