Marc Smellink nieuwe fractievoorzitter CDA

DINKELLAND - Marc Smellink uit Rossum is deze week benoemd tot fractievoorzitter van CDA Dinkelland. Hij neemt de voorzittershamer over van Jos Jogems, die ruim 7 jaar deze rol heeft vervult.

De 25-jarige Marc Smellink is sinds 2018 raadslid in Dinkelland en ontwikkelt zich snel. Naast het raadlidmaatschap is hij vicevoorzitter van de provinciale jongerenafdeling van het CDA en ondersteunde hij Pieter Omtzigt tijdens de CDA-lijsttrekkersverkiezing. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was Smellink provinciaal campagneleider. In het dagelijks leven is hij adviseur voor de gemeente Deventer. ‘’Dat ik raadslid voor het CDA mag zijn in deze gemeente, is een grote eer. CDA is een partij met vertegenwoordigers van de samenleving. Met de fractie wil ik verder werken aan de verbinding met inwoners, verenigingen, organisaties en collega-raadsleden. Verbinding is namelijk de oplossing voor de toegenomen onvrede in de samenleving. Dat kan niemand alleen, dat moeten we samen doen”, vindt Smellink. “De fractie en bestuur wil ik bedanken voor het vertrouwen.”

Verder ontwikkelen
“Marc is talentvol, hij wil graag ervaring opdoen en verantwoordelijkheid nemen. In de rol als fractievoorzitter kan hij hier invulling aan geven en zich verder politiek ontwikkelen. De fractie en ik gunnen hem deze kans van harte”, vertelt Jos Jogems. In maart 2022 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Jogems stelt zich niet meer herkiesbaar. “Het is daarom mooi dat Marc nu de functie van fractievoorzitter oppakt. Ik kan hem dan een klein jaar begeleiden en samen met de fractie klaarstomen voor de nieuwe raadsperiode”, aldus Jogems. CDA Dinkelland is Jos Jogems dankbaar voor zijn inzet als fractievoorzitter de afgelopen jaren.

Meer berichten