SBTL publiceert video’s met windmolen-uitleg

TWENTE - De Stichting Behoud Twents Landschap heeft eigen videoproducties gepubliceerd over hun zienswijze op de conceptnota Windbeleid van de Noordoost Twentse gemeenten.

Zoals bekend verzet SBTL zich al geruime tijd tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. SBTL werkt ook hierin samen met de Aanwonenden Zandhuizerweg in De Lutte en de Landgoedeigenaren rond het Lutterzand. Bezwaren zijn er ook tegen de onvolledige en eenzijdige informatievoorziening, het stelselmatig negeren van voorstellen met alternatieven, het vaststellen van een RES Ontwerp voordat er een besluit is genomen over de NOT voorstellen voor windbeleid en het alsmaar negeren van de vraag naar organisatie van maatschappelijke acceptatie, aldus SBTL’s aankondiging.

Eigen video
Het besluit om eigen informatieve video’s te gaan ontwikkelen, is mede ingegeven door het besluit in januari dit jaar door het college van B&W van Losser om geen gehoor te willen geven aan een verzoek vanuit SBTL om een inhoudelijke bijdrage te mogen leveren aan een door de gemeente Losser georganiseerd webinar over het NOT Windbeleid. Er is zowel een korte samenvattende reportage van 20 minuten gemaakt als enkele meer uitgewerkte afzonderlijk te bekijken filmpjes. In de filmpjes komen diverse thema’s aan bod. Zo geeft Johan Zuidam, auteur van het boek “Oale Groond”, uitleg over de unieke waarden van het NO Twentse landschap. Verder is er een interview met Gijs Zwartsenberg, voorzitter van MSR Thorium, over de reële kansen van thorium (kern)energie als alternatief voor duizenden windturbines en zonneakkers in Nederland. Daan Zandveld, één van de auteurs van “Via Parijs” geeft een presentatie waarin een kritische benadering geschetst wordt over hoe wij in Nederland omgaan met plaatsing van windturbines zonder rekening te houden met windopbrengsten, landschapspijn en meer. De video’s en meer algemene informatie is te vinden op de website www.behoudtwentslandschap.nl

Meer berichten