Vrees voor inhaalslag bij inbraken in zomer

TWENTE - De versoepeling van de coronamaatregelen zal de komende tijd mogelijk ook zorgen voor een toename van het aantal inbraken. Om mensen bewust te maken van dit risico start in juni een kortdurende landelijke voorlichtingscampagne.

Als gevolg van de coronacrisis waren mensen het afgelopen jaar aanzienlijk meer thuis. Hierdoor nam het aantal inbraken af en was er een verschuiving zichtbaar naar onder meer schuren. De vrees bij politie, gemeenten en verzekeraars is dat inbrekers dit nu weer ‘in gaan halen’ nu mensen door versoepelingen weer vaker buiten de deur zijn. In juni zal dan ook een brede campagne gehouden worden om mensen te waarschuwen. Zo worden mensen aangemoedigd om goed hang- en sluitwerk te gebruiken met het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maar ook om zich aan te melden voor lokale WhatsApp-groepen en andere vormen van buurtpreventie.

Meer berichten