Tubbergenaren praten samen over toekomst

TUBBERGEN - Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid tachtig online groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Aan deze tafels gaan inwoners, bedrijfsleven en overheid met elkaar delen wat er door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen er zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen.

Ook Tubbergen doet hier aan mee. Via het platform www.watisjouwidee.nl kunnen inwoners van Nederland mee denken over gespreksonderwerpen of zich opgeven om mee te praten. Op het platform komen na elk groepsgesprek ook de goede ideeën voor de nabije toekomst die gaan leiden tot herstel en vernieuwing.

Positieve samenwerking
Burgemeester Haverkamp-Wenker gaat als host één van deze tafels leiden. “Samen praten, nadenken en elkaar inspireren; dat is het doel van deze dialoogtafels”, zegt ze. “Dat is ook de manier waarop wij graag samenwerken met onze inwoners. Onze inwoners zijn actief en hebben vaak goede en creatieve ideeën. Ik hoop dat wij als gemeente Tubbergen op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan het oplossen van de crisis waarin we door corona zijn beland.”

Dialoogtafel
De Rijksoverheid wil graag in gesprek met inwoners uit het hele land. Aan elke dialoogtafel zitten 10 landelijke deelnemers en 7 inwoners vanuit de gemeente van de host. Burgemeester Haverkamp heeft 7 inwoners uit de gemeente Tubbergen uitgenodigd, variërend van jong tot oud, vanuit bedrijfsleven, zorg en verenigingsleven. “Het wordt een echte brainstorm, waarin elke inbreng welkom is”, benadrukt ze. “De ideeën kunnen helpen om problemen het hoofd te bieden, inspireren om te veranderen en motiveren om te vernieuwen. Voor onszelf, onze bedrijven, de overheid, de politici en voor de samenleving. Op naar nieuwe plannen en ideeën voor de toekomst!”

Ervaringen delen
Esther Hindriksen was blij verrast met de uitnodiging. “Ik vind het mooi dat niet alleen de gemeente, maar ook de Rijksoverheid in gesprek wil met ‘echte’ mensen over hun ervaringen”, vertelt ze. “Het is een mooie gelegenheid om te vertellen wat wij in het afgelopen jaar binnen de ouderenzorg hebben geleerd en wat we achter ons hopen te laten. Het was overigens lang niet allemaal negatief. We hebben ervaren dat als er een echte crisis is, dat we niet alleen staan. De samenwerking tussen onze medewerkers en tussen andere zorginstellingen was heel vanzelfsprekend en het noaberschap in de gemeente Tubbergen was hartverwarmend.”, aldus Hindriksen over de afgelopen tijd.

Meer berichten