Column: Oldenzaal in beweging!

Zondagmorgen 11 april, ontbijt, Radio Oost Muziekpalet. Mijn favoriete zondagmorgen-programma gepresenteerd door Monique Kokkeler aan het beluisteren. Elke zondag een vast ritueel. Haar gepresenteerde muziek zet mij vaak aan tot overdenking en bezinning. Ook vandaag op zondag, de eerste zondag na Pasen ook wel ‘Beloken Pasen’ genoemd.

De vreugde van het Paasfeest wordt hiermee afgesloten en gaan wij over tot de orde van de dag. Welnee. Want er is meer en er gebeurt meer, ook in Oldenzaal. Zondag 11 april is ook de dag dat Wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor Parkinsondag. Het flitst door mijn hoofd. Dokter Ernst Jansen Steur, de Enschedese arts die veel leed teweeg heeft gebracht bij mensen, leed dat nog dagelijks wordt gevoeld. Ernst Jansen Steur die nu ergens afgezonderd in stilte zijn oude dag aan het verwerken en overdenken is. Hij die mijn zwager mede deed besluiten uit het leven te stappen. Ernst Jansen Steur die als hobby had het sparen van stropdassen. Maar ook Ernst Jansen Steur die ervoor zorgde dat ik tot tot twee maal toe werd verlost van een dubbele hernia.

Ik overdenk en neem waar dat ook op zondag 11 april, miljoenen mensen uit honderd verschillende landen in de wereld deelnemen aan de ‘Dag van de Goede Daad’. Ook in Oldenzaal worden goede daden verzet. Neem Milly Horsthuis, de coördinator bezoekersgroep van de K.B.O. afdeling Oldenzaal en haar vrijwilligersgroep die samen een belcirkel hebben opgezet. Inspirerend en een goed voorbeeld gevend voor andere groepen zoals koffieclubs, kaartclubs, sportclubs en bridgeclubs om dit voorbeeld te volgen. Neem ook de betrokkenheid van onze Inspirerende en uitdagende pastoraal werkster Maroesjka. Neem waar en neem deel om de intenties op de goede plekken te doen bezorgen. De vele kaarsjes die ze wekelijks doet branden wijzen ons de weg naar Pinksteren.

Vreugdevol is ook het bericht dat mijn buurvrouw terugkomt naar Oldenzaal. Een heupoperatie deed haar belanden voor herstel in Almelo. Maar ze komt terug, terug naar haar geboortegrond, waar ze nu een veilige plek krijgt toebedeeld. Hier worden wij blij van, zeker de dirigente en haar medezangers van ons dementievriendelijk koor ‘Vergeet mij niet’. Woensdag maak ik een begin met de Ramadan. Beperkt en met mate, maar wetend dat de Ramadan mij ook leert, om de tijd die mij (ons) is gegeven goed te benutten en het maximale uit het leven te halen. Met de gedachte aan Seker Bayrami een hernieuwde ontmoeting bij de Fatih Moskee.

Kaatjeknip
Reactie: knipkaatje@gmail.com

Meer berichten