Oproep: Tel mee met de Nationale Bijentelling dit weekend

TWENTE - IVN Oldenzaal-Losser e.o. vraagt iedereen om komend weekend, 17 en 18 april, mee te doen met de Nationale Bijentelling. Het kost maar een half uurtje en is van groot belang.

Het is voorjaar en ondanks het grillige weer staan er bomen, struiken, planten en bollen in bloei. Al deze bloemen worden bezocht door bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten. Hoe meer we over bijen en andere bestuivers weten, hoe beter we deze kunnen helpen. Daarom vragen zij iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Bijenstand onder druk

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “Maar liefst 80 procent van onze eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.” Door het zaaien van bloemenmengsels, aangepast bermbeheer, particuliere en gemeentelijke initiatieven, zoals tegel eruit-plant erin, zien we hier en daar meer insecten.

Tel mee

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Deze kun je downloaden op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling. Vorig jaar deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij - ondanks de wolken dat weekend - ruim 135.000 bijen. “Het zou geweldig zijn voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en weersinvloed uit te sluiten.

Help de bijen

De Noordoost-Twentse gemeenten schenken de afgelopen jaren al meer aandacht aan het helpen van deze belangrijke bijen. Dit doen zij door het versterken van de biodiversiteit. Zo is gemeentelijk groen kleurrijker geworden met een mooie diversiteit aan bloemen en planten. Deze vormen niet alleen een goede voedingsbron voor de bijen, maar bieden ook een schuilplek voor andere insecten. U kunt zelf ook veel doen om hen te helpen, zoals het vergroenen en kleurrijker maken van uw eigen tijd. Ook plaatsing van bijvoorbeeld een insectenhotel draagt hier aan bij en vergt relatief weinig moeite.

Meer berichten