Blijf de sportclubs steunen

TWENTE - We zijn inmiddels ruim een jaar bezig met de coronacrisis. En de rek is er ook bij veel sportverenigingen aardig uit. Sportclubs kampen met grote uitdagingen momenteel; inkomsten blijven nog steeds achter terwijl vaste lasten doorlopen. Het innen van contributie is een noodzakelijk kwaad bij de clubs, maar wel iets wat nu zeer ter discussie staat. Want je krijgt als spelend lid immers geen ‘waar voor je geld’.

Het afgelopen jaar hebben we allemaal collectieve offers gebracht qua de coronacrisis. Ook voor sportclubs was het een grote uitdaging. Het afgelopen jaar lag vrijwel alles stil op sportief gebied. Competities werden afgelast en niet meer opgestart, trainingen werden voor jong en oud geschrapt, evenementen mochten niet meer gehouden worden en ook de kantines moesten dicht blijven. Voor actieve sportverenigingen had dit een grote impact; de inkomsten liepen fors terug en ook binding houden met de leden was een uitdaging. Veel verenigingen hebben wel geprobeerd om met coronaproof, online activiteiten de leden vast te houden, maar een online bingo of quizavond is natuurlijk niet hetzelfde als competitief voetbal...

Blijf de club steunen
Sportclubs zitten nu ook weer tegen de contributieinning aan voor de tweede helft van hun seizoen. Zo ook bij voetbalclub TVC ‘28 in Tubbergen. Het bestuur vraagt de leden en sponsoren om tóch de vereniging te blijven steunen. Immers, vaste lasten lopen gewoon door in deze crisistijd. Een sportvereniging, goed beschouwd, is niet het bestuur maar de leden zélf. Zij zijn eigenlijk aandeelhouder en voelen hopelijk ook een zekere betrokkenheid. Hoewel men er misschien nu niet iets ‘voor terug krijgt’, blijft het wel belangrijk om de lokale clubs te blijven steunen. Want als ze eenmaal weg zijn, komen ze ook niet snel terug.

Juridische afweging
Sportverenigingen hebben ook een zekere juridische onderbouwing om momenteel toch contributie te innen. Formeel staat het lidmaatschap namelijk los van de activiteiten. Het is dus niet zo dat een club waar u niet kunt trainen of spelen geen contributie mag innen. Het hoeft eigenlijk niet gezegd te worden, maar clubs zullen vast niet daadwerkelijk deze stok gebruiken om mee te slaan; het zou de onderlinge verstandhoudingen tussen leden en bestuur op scherp zetten. Verenigingen als TVC ‘28 gaan dan ook veel liever van het positieve uit: dat de leden de club uit vrije wil óók in deze crisistijd zullen blijven steunen, ook wanneer zij er minder voor krijgen.

Meer berichten