Raadsleden in gesprek met dorpsraad van Manderveen

TUBBERGEN - Aansluiten bij inwoners, in gesprek gaan over het Maatschappelijk Akkoord, dat is één van de belangrijkste speerpunten van de huidige Tubbergse gemeenteraad. Door corona zijn fysieke gesprekken nu niet mogelijk. Daarom is in overleg met dorpsraad Manderveen voor een digitale oplossing gekozen.

Woensdagavond 24 maart sloten drie raadsleden aan bij de dorpsraad Manderveen en een aantal werkgroepleden om met elkaar te spreken over het proces Mijn Dorp 2030. Manderveen is het tweede dorp waarmee de gemeenteraad in gesprek ging. Noortje Haarman, Henk Wessels en Gerard Weersink sloten aan bij de dorpsraad en een aantal werkgroepleden. “We werken nu al een aantal jaren samen aan het proces Mijn Dorp 2030 en het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen”, vertelt raadslid Noortje Haarman. “De gemeenteraad heeft vorig jaar in een heisessie teruggekeken naar wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Over de uitkomsten van deze sessie willen we graag van gedachten wisselen met onze dorpen, om ook hun ervaringen te horen.”

Veilig contact
Volgens Gerard Weersink had iedereen graag live met elkaar om tafel gezeten: “Maar ondanks dat het gesprek vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvond, kijken we er met een goed gevoel op terug.”Marloes Heerink, voorzitter van de dorpsraad: “Er is de laatste jaren veel makkelijker en vaker contact met de gemeente. Je kent elkaar, waardoor je ook persoonlijk contact hebt. Het contact met de buur(t)vrouw is laagdrempelig en dat geldt ook voor het contact met burgemeester en wethouders. De burgemeester belde onlangs zelfs persoonlijk om te vragen hoe het gaat met Manderveen in coronatijd. Ook is er vaker contact met raadsleden, zoals nu ook in dit gesprek. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling, een grote stap vooruit.” De gemeenteraad vindt het belangrijk om te werken aan sociaal maatschappelijk doelen. “We merken dat onderwerpen zoals armoede en eenzaamheid niet altijd op de agenda staan van de dorpen”, vertelt raadslid Henk Wessels. “Dat is ook niet zo gek, het zijn ook lastige onderwerpen, die vaak verborgen en onbesproken blijven. Ik kijk met een goed gevoel terug op het gesprek waarin we ook over deze onderwerpen van gedachten hebben gewisseld.”

Meer berichten