Foto: shutterstock.com

Gemeenten gaan strijd aan met eikenprocessierups

TUBBERGEN/DINKELLAND - De gemeenten Tubbergen en Dinkelland starten rond deze periode met de bestrijding van de eikenprocessierups. Nadat de overlast jaar op jaar toenam, met 2019 als ‘horrorjaar’, zijn gemeenten nu actiever met preventie.

In april worden de eiken binnen de bebouwde kom onder handen genomen. Welke bomen dit zijn hangt af van de locatie en hoeveel overlast de rupsen eerder opleverden. Oftewel, een boom bij een school of winkelcentrum heeft een hogere prioriteit dan eentje waar amper mensen komen. Deze bomen worden door een gespecialiseerd bedrijf twee keer besproeid met het biologische middel Xentari. De eerste keer wanneer de rupsen net uit de eitjes kruipen en vervolgens nog twee weken later. Een en ander hangt af van weersomstandigheden, dus een exacte dag is niet te geven. Wanneer u in een straat met veel eiken woont, kunt u overlast hebben van de bestrijding. De behandeling kan namelijk geluidshinder veroorzaken en af en toe komt het voor dat nevel neerslaat op particuliere tuinen. “We vinden het belangrijk om niet alleen in te zetten op (preventieve) bestrijding. Daarom investeren we ook in het vergroten van de biodiversiteit”, vertelt wethouder Ben Blokhuis van Dinkelland. “Dit houdt in dat we de juiste beplanting op de juiste plaats zetten, met het oog op een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Ook plaatsen we op verschillende plekken in de gemeenten grote insectenhotels en we stellen een bermbeheerplan op. Dit plan is zo ingericht, dat we onze bermen beheren ter bevordering van de biodiversiteit.”

Weghalen nesten

In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. “In die periode kunnen inwoners een melding doen bij de gemeente”, vervolgt de wethouder. “Onze medewerkers van de buitendienst bekijken vervolgens de locatie en beoordelen dan of het nest weggehaald moet worden.” Het wegzuigen gebeurt met name op plekken waar veel mensen komen en in aanraking kunnen komen met de brandharen en bij grote uitzondering ook buiten de bebouwde kom.

Meer berichten