Vroege signalering van schulden helpt problemen voorkomen

Vroege signalering van schulden helpt problemen voorkomen

DINKELLAND/TUBBERGEN - Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen als zij constateren dat klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Ze hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. De bedrijven en instanties geven een signaal als hun eigen inspanningen de betalingsachterstanden niet kunnen oplossen. Dan gaat het om inspanningen zoals het aanbieden van een betalingsregeling en persoonlijk contact zoeken. Een gemeente is verplicht om na het ontvangen van een signaal van bijvoorbeeld een verhuurder de betreffende persoon met schuldproblemen uit te nodigen voor een gesprek. Iemand mag de aangeboden hulp van de gemeente overigens weigeren. Uiteraard hopen gemeenten dat mensen deze wel aan zullen nemen. Deze brede benadering is namelijk in veel gemeenten al een goed middel om escalatie van schulden te voorkomen. Vaak trekken mensen pas aan de bel wanneer het te laat is.

Hulp nodig?
U kunt zelf al veel doen als problemen zich beginnen op te stapelen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om financieel niet van de regen in de drup te raken. Zorg allereerst voor overzicht: sorteer de betaalde en onbetaalde rekeningen. Maak onderscheid tussen vaste lasten en andere kosten. Bij één of twee onbetaalde rekeningen kunt u contact opnemen met de schuldeisers. Er zijn vaak regelingen te treffen. Vraag hulp als u moeite heeft met het ordenen van uw administratie. Inwoners van Dinkelland en Tubbergen kunnen als eerste kijken op www.zelfjeschuldenregelen.nl waar concrete zelfhulpinformatie staat. Komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de consulent schulddienstverlening van de gemeente. Voor Tubbergen belt u met 0546-628 000 en in Dinkelland met 0541-854 100. U emailt in beide gevallen naar schulddienstverlening@noaberkracht.nl

Goede hulp
De schulddienstverleners van de gemeente kijken samen met u naar de concrete schulden die u heeft, hoe stabiel uw inkomen is, of u in staat bent uw financiële situatie te veranderen, hoe gemotiveerd u bent om dit op te lossen en andere factoren. Zo mag u gedurende de schuldhulpverlening geen nieuwe schulden aangaan. Tevens benadrukken de gemeenten dat zij niet uw schulden gaan betalen en ook dat er simpelweg niet in alle situaties geholpen kan worden. Wel kunnen zij ook eventueel doorverwijzen naar andere instanties die concreter kunnen helpen.

Meer berichten