Overijssel al goed op weg met windenergie, meer op komst

Overijssel al goed op weg met windenergie, meer op komst

TWENTE - De Provincie Overijssel als geheel is al goed op weg om meer duurzame energie op te wekken. Naast de zonneparken die de afgelopen jaren gerealiseerd werden, is ook windenergie een steeds belangrijker bron van duurzame stroom geworden.

De huidige stand van zaken is dat er 87,4 megawatt aan windenergie ‘gerealiseerd’ is in Overijssel. Aanhalingstekens, want hierin is ook 12 megawatt opgenomen aan windmolens die in Staphorst nog gerealiseerd moeten worden. De Provincie Overijssel maakte in 2013 afspraken met het Rijk over de geplande windenergie. De ambitie was toen om in 2020 ruim 85,5 megawatt te realiseren; een doelstelling die dus gehaald is.

Meer weerstand
Het eerste windpark van Overijssel kwam in 2006 in Staphorst - waar ook plannen zijn voor nog meer windenergie in de toekomst. Dit ging recenter echter niet zonder slag of stoot; zo was een uitspraak van de Raad van State nodig om de nieuwste windmolens in Staphorst te kunnen plaatsen. In Noordoost-Twente komen op termijn ook windmolens; nu staan ze er nog niet. Hoewel gemeenten en de provincie enthousiast zijn, zijn er ook duidelijke tegengeluiden te horen. Zo vrezen tegenstanders dat de komst van windturbines een grote aantasting op zal leveren van het mooie Noordoost-Twentse landschap. Er zijn dan ook op deze grond diverse zienswijzen ingediend. Anderen vrezen dat de windmolens straks wel eens voor concrete gezondheidsrisico’s zouden kunnen zoals, zoals de ronddraaiende slagschaduw.

Meer berichten