Column: Goede voornemens voor 2021

Column: Goede voornemens voor 2021

Het is de laatste week van het jaar 2020, ik zit in mijn coronavrije kamertje en overdenk wat zo allemaal het afgelopen jaar op mijn pad is gekomen. Met plezier geschreven de wekelijkse columns, de nieuwsgaring over mijn stad en zijn inwoners, over Twente en niet te vergeten de aandacht die is gegeven aan 75 jaar bevrijding. De uitgave van de Bevrijdingskrant en Oorlogskind. 

De reacties die u stuurde op mijn columns doen mij goed en geven mij het gevoel dat ik (85) nog moet doorgaan. Daarom heb ik de directeur van DWF Mediamakers gevraagd of ik nog een jaar bijdragen mag blijven geven aan de Hartkranten en dan met name in het bijzonder de Hartkrant voor Senioren. Want de ouder wordende, eenzame en zorg nodig hebbende medemensen verdienen blijvend aandacht. De samenwerking tussen de ouderenbonden KBO-PCOB in Overijssel begint zich duidelijk en constructief af te tekenen en gaat vruchten afwerpen. Immers samen staan we sterk, wij de senioren die ons niet laten onderwerpen aan macht en gezag en die met respect willen worden behandeld. We zijn en blijven mondig en strijdbaar. 

Tijd is er ook nodig voor reflectie. Ik overdenk wat ik in het nieuwe jaar allemaal wil bereiken. Goede voornemens maken is eigenlijk een stap te ver in de pandemie. Maar reflectie heb je nodig om weer naar de toekomst te kijken. Toch blijf ik zitten met de vraag wat zal het coronavirus ons in 2021 brengen? Positieve geluiden klinken door omtrent het vaccin. Voor mij ziet het er gunstig uit, immers ik behoor bij de kwetsbare groep en mag dus als één van de eersten deelnemen aan de vaccinatie. 

Ik blik terug op het afgelopen jaar hoe het is gegaan en wat ik er van geleerd heb. Ik accepteer dat het niet allemaal positief is geweest. Ik heb mij het afgelopen jaar ook wel rot gevoeld. Vooral als je onderworpen wordt aan macht en gezag. Dat je met respect wordt behandeld, dat mag je toch ook van een lokale overheid verwachten. Respect tonen is meer dan te kust en te keur roepen ‘Good goan’. Want juist met die twee woorden draag je een boodschap uit met een diepere betekenis. Kaatje Knip zal Kaatje Knip niet zijn, als hij niet strijdbaar en mondig blijft. 

Om niet te ver vooruit te lopen heb ik voor het eerste kwartaal 2021 voor mijzelf een aantal doelen gesteld. In volgorde van belangrijkheid en dicht bij huis. Met daadkracht aandacht blijven schenken aan ‘Samen voor een dementievriendelijk Oldenzaal’, met z.s.m. herstart van het dementievriendelijk meezing-koor ‘Vergeet mij niet’. Activeren de aandacht voor cultuur, z.s.m. benoemen van een Oldenzaalse stadsdichter. Promoten en ondersteunen van de Oldenzaalse Nachtburgemeester, samen met de plaatselijke Horeca. Het werven van nieuwe leden voor de ouderenbond KBO-PCOB. Ik heb mijn goede voornemens lijstje opgehangen in de keuken, in de douche en in het toilet. Goede voornemens nastreven daar is niks mis mee. Uitgaand van het goede, wens ik u allen een voorspoedig 2021.

Reactie: Knipkaatje@gmail.com

Meer berichten