Liever geen hout stoken deze winter

Liever geen hout stoken deze winter

TWENTE - In deze tijd van het jaar maken veel mensen het gezellig in huis met een open haard of de aangename hitte van een houtkachel. Maar dit jaar liever even niet, zo waarschuwen onder meer de GGD’s en verenigingen voor longpatiënten.

Mensen met bestaande longproblemen lopen tijdens de huidige crisis al een groter risico; dat is een gegeven waar we niet omheen kunnen. Maar deze groep heeft vaak óók al veel last van het stookgedrag van buurtgenoten. Met name bij windstil weer levert dit veel hinder op.

Overlast
In de herfst en winter krijgen gemeenten normaal al veel vragen en klachten met betrekking tot het stoken. Want, mag dat allemaal zomaar? Het stoken van de houtkachel en open haard gaat van nature immers gepaard met rook die bestaat uit schadelijke stoffen zoals fijnstof. Dit veroorzaakt dus weer luchtvervuiling, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van zowel de stoker als anderen in de omgeving. Bij hout stoken komen onder meer kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide vrij.

Beter stoken
Het advies is om dus liever niet te stoken. Maar door middel van een betere stookmethode kunt u in ieder geval al wel de hoeveelheid schadelijke stoffen beperken. De gemeente hoopte de afgelopen jaren mensen met een open haard of houtkachel over te halen om wat meer na te denken over hun stookgedrag, waardoor hopelijk de overlast voor andere inwoners ook minder zal worden. Zo is het verstandig om niet te stoken bij windstil weer of mistig weer. Ook het gebruik van alleen kurkdroog hout draagt bij aan het verminderen van de hoeveelheid rook als gevolg van stoken.

Beter inzicht
Ook de atmosferische omstandigheden in de stad kunnen een impact hebben op de luchtkwaliteit en of het al dan niet verstandig is om te stoken. Om de actuele luchtkwaliteit in uw buurt te bekijken en of het goed stookweer is, kunt u gebruik maken van de website www.stookwijzer.nl. Kijk ook op: www.rivm.nl/stookalert

Meer berichten