Tubbergen op weg met goed recyclen
Foto:

Tubbergen op weg met goed recyclen

TUBBERGEN - De inwoners van Tubbergen zijn goed op weg met het scheiden van hun afval. Zowel de hoeveelheid restafval als verpakkingsafval daalde het afgelopen jaar, zo blijkt uit cijfers van afvalinzamelaar Rova.

De Twentse gemeenten hebben de ambitie om in 2030 de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen naar 50 kilo per persoon, per jaar. In Tubbergen zit men nu op 64 kilo per jaar. Daarnaast zamelde Rova gemiddeld 37 kilo verpakkingsafval in per inwoner evenals 168 kilo GFT-afval. Dit is een fikse stijging; een jaar eerder was dit nog 157 kilo.

Mooi resultaat
Het Tubbergse scheidingspercentage zit op 80 procent, wat al boven de landelijke norm van 75 procent is. Wethouder Ursula Bekhuis is dan ook trots op dit resultaat. "Ik hoop dat onze inwoners zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval. Samen kunnen we zorgen voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. Laten we daarom met elkaar de schouders eronder zetten, zodat we de doelstelling voor 2030 halen."

Goede voorlichting
De gemeente en afvalinzamelaar Rova hebben de afgelopen jaren al veel voorlichting gegeven om het correct recyclen van de diverse afvalstromen te stimuleren. Zo neemt Tubbergen dit jaar ook deel aan de bewustwordingscampagne 'Terugwinnaars' van Rova. Deze laat zien wat het belang is van goed afvalscheiden. Papier, plastic en textiel kunnen goed hergebruikt worden, met minder gebruik van kostbare grondstoffen wat zorgt voor een lagere belasting van het milieu. Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.terugwinnaars.nl.

Meer berichten