Rikie met haar gouden draaginsigne.
Rikie met haar gouden draaginsigne.

Waardering voor Rikie Schuurman

Algemeen

Afgelopen woensdag was het de ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’. Jaarlijks wordt iedere tweede woensdag van de maand maart daar aandacht aan besteed in kerken door heel Nederland.

OLDENZAAL - Er zijn ook kerkgemeenten die aandacht besteden op de zondag daarna, tijdens een speciale gebedsdienst. Zo ook in Oldenzaal; afgelopen zondag werd een bijzondere dienst gehouden in de Hofkerk van de Protestantse Gemeente. Bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk, maar er werd in de gebedsdienst ook aandacht besteed aan het leven en werken in de eigen gemeente. Aan de economie, de actualiteit in en om Oldenzaal en de wereld in het algemeen en aan personen in het bijzonder.

Er zijn veel vrijwilligers en groepen binnen de kerk gemeenschap. Niet alleen ambtsdragers maar ook veel mensen die op de achtergrond werken. Eén van die groepen die niet zo vaak in de kerk genoemd worden is de groep van de bezoekmedewerkers. Bezoekmedewerkers bezoeken alle oudere gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Vaak rond de verjaardag, maar ook aan het eind van het jaar.

Bezoekmedewerkers vormen de verbindingen tussen de mensen die wel bij de kerk horen maar er dikwijls niet meer kunnen komen. Ze vormen de verbinding met de gemeente en de kerk en vaak ook met het pastorale team en mogelijk ook met de diaconie. De laatste jaren bezoeken ze vooral de oudere gemeenteleden. Waar ambtsdragers na een viertal of achttal jaren meestal afscheid nemen van het werk en het stokje doorgeven, gaan de bezoekmedewerkers door.

Zo ook Rikie Schuurman – Bonke (78); geboren in Lattrop-Breklenkamp. Zij ging door met haar vrijwilligerswerk. Meer dan 45 jaar met passie en met volle overgave en naar tevredenheid en waardering van de mensen die ze bezoekt. In Nederland kennen we de lintjesregen; een mooie waardering vanuit de gemeenschap waarbij de burgemeester de versierselen namens de Koning mag overhandigen. Maar de Protestantse Kerk heeft ook zo een eigen manier om mensen te laten weten dat het werk dat ze verrichten echt gewaardeerd wordt.

Mensen kunnen voorgedragen worden voor een insigne wanneer ze zich vele jaren ingezet hebben ten behoeve van hun lokale kerkgemeenschap. Het draaginsigne in goud werd zondagmorgen uitgereikt aan Rikie Schuurman – Bonke.

Zij verdiende het om na meer dan 45 jaar bezoekmedewerker, volgens een Kerkenraadsbesluit van januari 2023, om op deze manier in het zonnetje te worden gezet. Mooi en bijzonder voor de kerkgemeenschap om op deze manier haar duidelijk te maken dat ze voor het werk in de kerk wordt gewaardeerd.

De oorkonde van de PKN.
Uiteraard is Koningsdag de perfecte gelegenheid om een oranje tompouce te eten.
Struinen over rommelmarkten: Koningsdag in Dinkelland 20 feb, 14:00
Neem altijd contact op met de huisarts als je het bewustzijn hebt verloren na een val.
Veilig thuis: Creëren van een valvrije omgeving voor ouderen 20 feb, 11:37
Ook senioren zijn steeds vaker online op zoek naar nieuwe contacten. Dit brengt wel risico's met zich mee.
Senioren lopen groter risico op datingfraude: pas dus goed op! 19 feb, 13:36
Laat uw ogen regelmatig controleren, zeker wanneer u het idee hebt dat er iets mis is.
Praat met uw arts over oogklachten 18 feb, 13:33
Ria blikt terug op een rijk leven. (Tekst/foto: Martin Meijerink)
Ria van den Akker-Soest 100 jaar! 17 feb, 14:50
De Maas bij Cuijk.
Fietsen langs de Maas: één van de mooiste fietstochten van ons land 17 feb, 13:29
Schaken combineert sociale interactie met een spel dat steeds weer nieuwe vragen oproept en is daarom een goede manier om het brein actief te houden.
Fitte hersenen met geheugentraining 17 feb, 10:25
Jeroen Schopman.
Cursusaanbod bij de bibliotheek helpt iedereen digitaal meedoen! 16 feb, 16:23